Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

Επειδή πολλοί καθηγητές αποσπώνται από την Ευρυτανία για ανάγκες της υπηρεσίας, υπαρκτές ή μη, χωρίς αίτησή τους και επειδή οι συνάδελφοι αυτοί παίρνουν τα μόρια της δυσπρόσιτης περιοχής παρόλο που μπορεί να υπηρετούν στα μεγάλα αστικά κέντρα κοντά στο σπίτι τους, τίθεται εκ των πραγμάτων θέμα άνισης αντιμετώπισης, σε σχέση με τους συναδέλφους που υπηρετούν την οργανική τους θέση στο δυσπρόσιτο σχολείο σε δύσκολες συνθήκες. Πολλές από αυτές τις αποσπάσεις γίνονται δυστυχώς με αδιαφανή και ρουσφετολογικά κριτήρια χωρίς να υπάρχει  η έγκαιρη  ενημέρωση, ώστε να εκδηλώσουν  το ενδιαφέρον τους όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Πολλές μετακινήσεις επίσης γίνονται και εντός του νομού Ευρυτανίας κυρίως προς την Δ/νση χωρίς να προηγείται η απαραίτητη και εκ των προτέρων ενημέρωση όλων.
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ θέλει να αναδείξει το πρόβλημα αυτό, που δημιουργεί σοβαρές παρενέργειες τόσο στην ομαλή λειτουργία των σχολείων όσο και στην ψυχολογία των υπηρετούντων συναδέλφων και ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές της Β και Γ Ευρυτανίας, δημιουργώντας ένα βαθύ αίσθημα αδικίας.
Θεωρούμε ότι 1ον οι όποιες αποσπάσεις πρέπει να γίνονται κυρίως στην αρχή της χρονιάς όταν πρόκειται για μετακίνηση εκτός νομού και 2ον με διαφάνεια  και πλήρη ενημέρωση όλων ενυπόγραφα όταν πρόκειται για απόσπαση εντός του νομού. Σε ότι αφορά τις εκτός νομού αποσπάσεις, χωρίς αίτηση, τα μόρια που θα παίρνει ο συνάδελφος θα πρέπει να είναι της περιοχής που αποσπάται. Σε ότι αφορά τις αποσπάσεις χωρίς αίτηση εντός νομού, οι συνάδελφοι που αποσπώνται στα πλαίσια συγκροτημένης και πλήρως διαφανούς διαδικασίας ( σε ποια θέση πάνε, με τι καθήκοντα ) τότε και μόνον τότε συμφωνούμε να πάρουν τα περισσότερα μόρια του σχολείου που υπηρετούσαν.
Πιστεύμε ότι οι συνάδελφοι των απομακρυσμένων περιοχών πρέπει να έχουν το πλεονέκτημα της αυξημένης μοριοδότησης σαν κίνητρο αλλά και σαν ηθική επιβράβευση για την υπηρεσία που προσφέρουν σε δύσκολες συνθήκες. Η ΕΛΜΕ θα θέσει το θέμα και στην ΟΛΜΕ με στόχο μια κοινή θέση της ομοσπονδίας.

Καρπενήσι 19 Δεκεμβρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου