Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Εισήγηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ προς τη Μετασυνεδριακή ΓΣ προέδρων ΕΛΜΕ (30-06-12)


    Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255

FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338

www.olme.gr

e-mail: olme@otenet.gr                                                         Αθήνα, 20/06/2012
Α μέρος: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2011-2012

Κεφάλαιο Α. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Το χρονικό διάστημα από το τελευταίο συνέδριο της ΟΛΜΕ μέχρι σήμερα, αντιμετωπίσαμε μια σκληρή επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα, στους μισθούς και τις συντάξεις καθώς και μεγάλες περικοπές στην εκπαίδευση και την υγεία.  Πιο συγκεκριμένα:
Ο ΝΟΜΟΣ 4024/11 ( ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ-ΕΦΕΔΡΕΙΑ)
Με την εφαρμογή του νέου νόμου 4024/11 έγιναν δυστυχώς πλέον τραγική πραγματικότητα οι στοχεύσεις της εφαρμοζόμενης πολιτικής για τη φτωχοποίηση των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων στο δημόσιο, την υπηρεσιακή και βαθμολογική μας καθήλωση, τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων στο δημόσιο μέσω της εφεδρείας, του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και των απολύσεων.
Τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων καρατομούνται, οι Δημόσιες Υπηρεσίες διαλύονται, το Κοινωνικό Κράτος εξαφανίζεται. Οι επιπτώσεις από το αυτό το νόμο είναι καταλυτικές:
- Νέο μισθολόγιο-φτωχολόγιο με ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις των αποδοχών μας που ξεπερνούν ακόμα και το 40% φτάνοντας πολύ κάτω από τα όρια φτώχιας. Με ετήσιο καθαρό εισόδημα που ξεκινά μόλις από τις 8.500 €  και μείωση από 20-40%  ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο, από τις ήδη χαμηλές αμοιβές των εκπαιδευτικών. Καταργήθηκαν τα επιδόματα των εκπαιδευτικών (εξωδιδακτικής απασχόλησης και διδακτικής προετοιμασίας) που δεν χαρίστηκαν από τις κυβερνήσεις αλλά η χορήγησή τους ήταν αποτέλεσμα των τριών δίμηνων απεργιών των εκπαιδευτικών το 1988, το 1997 και το 2006.
- Βαθμολόγιο που συνδέει ξανά μετά από πολλά χρόνια το μισθό με το βαθμό και την εκπλήρωση των «στόχων» κάθε υπηρεσίας και μια σκληρή αξιολόγηση – χειραγώγηση. Ακόμα όμως και αν περάσει κάποιος αυτούς τους σκοπέλους θα συναντήσει το φραγμό των ποσοστών από τον ένα βαθμό στον άλλο. Για παράδειγμα από τον Β στον Α βαθμό προχωρεί μόνο το 30% αυτών που συμπληρώνουν τα προσόντα του νόμου!
                   Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την κατάργηση του ν.4024/11 και τη συνολική ανατροπή αυτής της πολιτικής.
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ 26/10/11
Η απόφαση της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. (26/10/11), όσο και αν αυτή παρουσιάζεται ως «Εθνική Σωτηρία», δεν παύει να είναι μια συμφωνία με όρους επαχθέστατους για το λαό και τη χώρα, που θα μας καταδυναστεύουν επί χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα με τη συμφωνία αυτή:
-                      Παραδίνεται η χώρα μας στην τρόικα και τους δανειστές της βαθαίνοντας ακόμα περισσότερο την εξάρτηση. Το άρθρο 10 της συμφωνίας αναφέρει μεταξύ άλλων:  «Πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος, όπως ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση……… Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους της στην τρόικα, θα συγκροτήσει για τη διάρκεια του προγράμματος επιτόπου εποπτική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής εθνικών εμπειρογνωμόνων, σε στενή και συνεχή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και την τρόικα για την παροχή συμβουλών και συνδρομής ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και πλήρης εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων».
-                      Δεν αντιμετωπίζεται ούτε το θέμα του χρέους αφού το 2020, μετά από 10 χρόνια λιτότητας και περικοπών, θα βρεθούμε αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις της τρόικας εκεί που ήμασταν το 2009! Το 12ο άρθρο της συμφωνίας αναφέρει: «Από κοινού με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την ελληνική οικονομία, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να διασφαλίσει την απομείωση της σχέσης του ελληνικού χρέους προς το ΑΕΠ με στόχο να φθάσει το 120% έως το 2020».
-                      Το ξεπούλημα της χώρας γίνεται πρόγραμμα για την αποπληρωμή των δανειστών. Σύμφωνα με το 13ο άρθρο της συμφωνίας: «Η Ελλάδα δεσμεύει μελλοντικές ταμειακές ροές από το πρόγραμμα «Ηλιος» ή άλλα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις πέραν των ήδη περιλαμβανομένων στο πρόγραμμα προσαρμογής για την περαιτέρω μείωση του χρέους της Ελληνικής Δημοκρατίας έως 15 δισ. ευρώ, με σκοπό την αποκατάσταση της δανειοδοτικής ικανότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF)».
-                      Νέα μέτρα χωρίς τέλος με αυστηρή εποπτεία από την τρόικα προβλέπονται στο άρθρο 17: «Όπως αναφέρεται στις εκτελεστικές κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με τις πρακτικές του ΔΝΤ, τυχόν νέα (προληπτικά) προγράμματα θα υπόκεινται σε επιβολή αυστηρών όρων. Η Επιτροπή θα ασκεί ενισχυμένη εποπτεία στα οικεία κράτη-μέλη και θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Ευρωομάδα».
-                      Τέλος και σημαντικότερο όλων, το ευρω-μνημόνιο δηλ. το σύμφωνο σταθερότητας θα γίνει άρθρο του συντάγματος, δηλ. λιτότητα και περικοπές για πάντα. Στο άρθρο 26 προβλέπεται η «θέσπιση από κάθε κράτος-μέλος της ζώνης του ευρώ κανόνων σχετικά με την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού σε διαρθρωτικούς όρους που να ενσωματώνουν τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης στην εθνική νομοθεσία, κατά προτίμηση σε συνταγματικό ή ισοδύναμο επίπεδο, έως το τέλος του 2012».
-                      Προδιαγράφεται έτσι ένας δρόμος που είναι γεμάτος αγκάθια, αφού μονιμοποιεί τη λιτότητα, οδηγεί στην πλήρη καταστροφή του ισχνού κοινωνικού κράτους, στη θεαματική αύξηση της ανεργίας, στην απόλυτη υπονόμευση των ασφαλιστικών ταμείων, των συντάξεων και του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενώ δρομολογεί επιδρομή και λεηλασία της δημόσιας  περιουσίας, υποθηκεύει την κυριαρχία της χώρας, διευρύνει την ύφεση, τη φτώχεια, την υπερφορολόγηση των πιο αδύνατων στρωμάτων.
Τα μνημόνια και οι επιπτώσεις τους στους εργαζόμενους, τα κοινωνικά αγαθά και το δημόσιο τομέα.
Τραγικά είναι τα μέτρα στους εργαζόμενους και οι επιπτώσεις τους στη ζωή μας:
-       Συνεχείς περικοπές μισθών μέχρι και 55% στον  δημόσιο τομέα.
-       Συνεχείς μειώσεις των συντάξεων όλων των εργαζομένων, αύξηση των ορίων ηλικίας, διάλυση των ασφαλιστικών μας ταμείων.
-       Απολύσεις και θεσμοθέτηση εργασιακής εφεδρείας στο δημόσιο τομέα (με παροχή 60% του βασικού μισθού).
-       Τραγικές περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες (παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση) με  αποτέλεσμα την μεγάλη υποβάθμιση όλων των κοινωνικών παροχών, καταργήσεις ή συρρικνώσεις δημόσιων οργανισμών που προσφέρουν κοινωνικό έργο (π.χ. νοσοκομεία, οργανισμοί πρόληψης για τα ναρκωτικά, κοινωνικοί οργανισμοί στους δήμους κ.ά.).
-       Ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών, κυρίως οικονομικά εύρωστων και αυτών που προσφέρουν κοινωνικά αγαθά.
-       Ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου σε ιδιώτες (π.χ. τεράστιες εκτάσεις δημόσιας γης - όπου εκτός από το ξεπούλημα σε ιδιώτες η οικοδόμηση τους θα φέρει και οικολογική καταστροφή σε διάφορες περιοχές- δημόσια κτίρια, ακόμα και τον ορυκτό μας πλούτο).
-       Κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με τη θεσμοθέτηση εργοστασιακών και ατομικών συμβάσεων. Κατάργηση αποζημίωσης εργαζόμενου και ευκολότερες και φθηνότερες απολύσεις για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Στο δημόσιο τομέα δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις και διαπραγματεύσεις. Συγκεκριμένα έχουν απαγορευτεί δια νόμου για τα μισθολογικά θέματα, αλλά και για τα εργασιακά θέματα όπου προβλέπονται διαπραγματεύσεις,  οι κυβερνήσεις δεν εφαρμόζουν το σχετικό νόμο.
-       Συνεχή νέα φορολογικά μέτρα που θίγουν ιδίως τους εργαζόμενους και την πλειοψηφία του λαού ενώ αφήνουν άθικτα την φοροδιαφυγή κυρίως των μεγάλων επιχειρήσεων και αυτών που κατέχουν τον πλούτο στη χώρα (αύξηση ΦΠΑ στο 23% με αύξηση σημαντικών λαϊκών αγαθών – διπλασιασμός της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, έκτακτη φορολογική εισφορά στα δηλωθέντα εισοδήματα αναδρομικά από το 2010, μείωση του ελάχιστου αφορολόγητου των μισθωτών από 12.000 € στις 5.000 € κ.ά.
-       Θεσμοθέτηση σκληρού και άδικου χαρατσιού στα σπίτια που θα πληρώνεται υποχρεωτικά από το λογαριασμό του ρεύματος και αν δεν πληρωθεί θα κόβεται το ρεύμα! Να σημειώσουμε πως στην Ελλάδα η ιδιοκατοίκηση είναι σε πολύ ψηλό ποσοστό (περίπου 85%).

Η προπαγάνδα και τα ψέματα
Για να γίνουν αποδεκτά τα μέτρα, οι κυβερνήσεις με τα φιλικά της μεγάλα ΜΜΕ, έχουν εξαπολύσει μια τεράστια προπαγάνδα γεμάτη ψέματα για να ρίξουν τις αιτίες της κρίσης στους εργαζόμενους και όχι στις πολιτικές των κυβερνήσεων και της ΕΕ που ασκήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας.
«Όλοι μαζί τα φάγαμε», η φράση που είπε ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής κυβέρνησης είναι σε αυτή τη λογική. Να φορτωθούν σε όλο το λαό οι επιπτώσεις μιας πολιτικής σκανδάλων, διαφθοράς, χαριστικών παροχών στο μεγάλο κεφάλαιο και κακοδιοίκησης του δημόσιου τομέα από τους εκάστοτε κυβερνώντες.
Επιχείρησαν να παρουσιάσουν υπερδιογκωμένο τον αριθμό των Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) μιλώντας για 1,5 εκ., ενώ η απογραφή έδειξε πως είναι αυτό που όλοι γνωρίζαμε από τη βάση δεδομένων του ILO (Laborsta, στοιχεία 2008), δηλ. 738.727, αριθμός που έχει μειωθεί με τις χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις των 2 τελευταίων χρόνων. Το ποσοστό των ΔΥ στην Ελλάδα στο σύνολο των εργαζόμενων είναι 16,1%, όταν στο Βέλγιο είναι 22,5%, στη Φιλανδία 26,7%, στη Γερμανία 10,2%, στην Ισπανία 13,8%, στις ΗΠΑ 16,4%, στη Μεγάλη Βρετανία 18,9%, στην Ολλανδία 15,8% κ.λπ.
Επιχείρησαν να παρουσιάσουν τους Δ.Υ. σαν τους υψηλότερα αμειβόμενους, σαν «προνομιούχους» (μ.ο. αμοιβών στην ευρωζώνη 27.600 € και την Ελλάδα 15.000 €).
Επιχείρησαν να πουν ότι το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα είναι γενναιόδωρο, τη στιγμή που δαπανάται κατά κεφαλή σε μ.ο. 3.550 € το χρόνο, ενώ ο μ.ο. στην ευρωζώνη είναι 6.250 €.
Προσπάθησαν να μας πείσουν ότι είμαστε τεμπέληδες και ότι δουλεύουμε λιγότερο από όλους στην Ευρώπη όταν σύμφωνα με τη Eurostat οι Έλληνες εργάζονται κατά μ.ο. 44,3 ώρες τη βδομάδα, ενώ ο μ.ο. στη ΕΕ είναι 41,7 ώρες τη βδομάδα.
Και ενώ όλα τα μέτρα παίρνονται στο όνομα της μείωσης του χρέους, όχι μόνο  αποδεικνύεται και αυτό ένα μεγάλο ψέμα αλλά και η πολιτική τους είναι αδιέξοδη:
Από 120% του ΑΕΠ που ήταν το χρέος το 2009 και αποτέλεσε την αιτία για να ενταχθούμε στα προγράμματα της τρόικας, ανέβηκε σχεδόν στο 162% το 2011 για να φτάσει στο 200% τo 2015 σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και στο 120% το 2020 σύμφωνα με τη νέα συμφωνία της ΕΕ της 26/10/11. Δηλαδή τόσες θυσίες από τους εργαζόμενους και το λαό, για να ξαναφτάσουμε εκεί που ξεκινήσαμε.

ΤΑ ΒΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Δραματικά τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής δείχνουν ακόμα και τα επίσημα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας τελευταία.
Η επίσημη ανεργία διπλασιάστηκε από 9% το 2009 στο 23% το 2011, στους νέους φτάνει στο 50%, με προοπτική να αυξηθεί ακόμη περισσότερο το 2012.
Οι περικοπές των μισθών μειώνουν την αγοραστική αξία του εισοδήματος των εργαζομένων οι οποίοι περιορίζουν ακόμα και βασικές τους ανάγκες για να επιβιώσουν. Η φτώχεια και η εξαθλίωση κτυπά όλο και περισσότερες ομάδες πληθυσμού. Στα σχολεία παρουσιάζονται ήδη φαινόμενα παιδιών που πεινούν.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, αυξήθηκε το 2009 η συμμετοχή των μισθωτών και των συνταξιούχων στα φορολογικά βάρη σε σχέση με το 2008, ενώ μειώθηκε αντίστοιχα η συμμετοχή των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων.

Μνημόνια και εκπαίδευση
Η κυβέρνηση υπογράφοντάς τα επικαιροποιημένα μνημόνια «3» και «4» ανέλαβε την ευθύνη απέναντι τρόικα να συστήσει μιαν επιτροπή για να προτείνει λύσεις για την ασφυκτικότερη διαχείριση των ήδη ελάχιστων πόρων που διατίθενται για την εκπαίδευση.
Με το μνημόνιο «4» μάλιστα προχωρά ακόμα περισσότερο ο έλεγχος της ελληνικής εκπαίδευσης από την τρόικα. Πιο συγκεκριμένα στο κείμενο αυτό υπάρχει  η δέσμευση της κυβέρνησης ότι στην ανά τρίμηνο έκθεσή της προς την τρόικα θα πρέπει να δίνει λογαριασμό για το τι έκανε και τι δεν έκανε για την εκπαίδευση. Μέχρι και η ψήφιση νόμου για την ποιότητα της εκπαίδευσης καθώς και για την εφαρμογή του θα ελεγχθεί η κυβέρνηση από την τρόικα!!
Έτσι η ελληνική εκπαίδευση έχει τεθεί ουσιαστικά και τυπικά υπό την κηδεμονία της τρόικας, μιας και θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να υλοποιεί τις προτάσεις της ειδικής ομάδας και αυτό θα ελέγχεται από την τρόικα!! Έτσι πλέον οι αποφάσεις για τη λειτουργία της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων θα λαμβάνονται με αυστηρώς λογιστικά κριτήρια έχοντας ως δηλωμένο στόχο το «φτηνό σχολείο». Με το «νέο σχολείο της αγοράς» πρέπει να υπάρξει με κάθε τρόπο εξοικονόμηση κόστους, οικονομίες κλίμακας και αναζήτηση των φθηνότερων λύσεων αδιαφορώντας για τις σοβαρές εκπαιδευτικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Ως κακόγουστο αστείο ακούγεται η διακήρυξη της ΕΕ πως η εκπαίδευση αποτελεί θέμα των εθνικών κρατών και σύμφωνα με τις αρχές της η συμβολή της είναι μόνο επικουρική.

 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οι κυβερνήσεις με τις εντολές της τρόικας (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ), επέβαλλαν μιαν εξωφρενική και απίστευτη μείωση των δημόσιων δαπανών μέσω των μνημονίων και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.
Έτσι, θα συνεχιστεί χωρίς σταματημό η μείωση των δαπανών για την παιδεία, ώστε το 2015 να φτάσει στον παγκόσμιο πάτο.  Όταν οι δαπάνες για τη δημόσια παιδεία φτάσουν, όπως υπολογίζεται, μόλις στο 2,23 % (!!) επί του ΑΕΠ, αντιλαμβανόμαστε πως οι επιπτώσεις στο δημόσιο σχολείο θα είναι δραματικές.
Η μείωση, λοιπόν, των κρατικών δαπανών από το 2009 μέχρι το 2015 θα είναι της τάξης των 1.436 εκατ. €, δηλ. μείωση κατά 19,2 % (!).

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τις μεγάλες περικοπές άρχισαν ήδη να τις βιώνουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές στην καθημερινότητα της λειτουργίας των σχολείων. Μειώθηκαν δραματικά οι επιχορηγήσεις των σχολικών επιτροπών (60%) , με αποτέλεσμα την οικονομική ασφυξία του δημόσιου σχολείου και την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις καθημερινές ανάγκες του. Οι γονείς όλο και πιο συχνά καλούνται να συμβάλλουν οικονομικά στην αγορά καθημερινών ειδών πρώτης ανάγκης για τη λειτουργία του σχολείου.
Είναι σίγουρο πως τα σχολεία θα αδυνατούν να αγοράσουν το πετρέλαιο που απαιτείται για τη θέρμανση το χειμώνα, με δεδομένο πως η κυβέρνηση διπλασίασε την τιμή του.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Το υπουργείο Παιδείας είχε ανακοινώσει την συγχώνευση 1933 σχολείων, χωρίς κανένα ουσιαστικό διάλογο με τους εκπαιδευτικούς και τις τοπικές κοινωνίες. Τελικά με αυτή την απόφαση συγχωνεύτηκαν 1523 σχολεία στην πρωτοβάθμια και 410 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είχε αποτέλεσμα να κλείσουν 1056 σχολεία, 851 από τα 10.798 (7,8%) στην πρωτοβάθμια και 205 από τα 3.185 στη δευτεροβάθμια (6,5%).

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ
Κατάργησε την ΠΔΣ στο Λύκειο, την ενισχυτική στο γυμνάσιο, αθλητικές τάξεις και αθλητικά σχολεία καθώς και αρκετά ολοήμερα δημοτικά σχολεία.
 Υποβάθμισε τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε α/θμια και β/θμια εκπαίδευση.
 Καταργεί τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών, την πολιτική αγωγή, την πληροφορική στο λύκειο, μαθήματα  που είναι απαραίτητα για τη μορφωτική συγκρότηση των νέων.
Υποβαθμίζει τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Κλείνει 22 από τα 58 κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Αναστέλλει τη λειτουργία όλων των Συμβουλευτικών  Σταθμών Νέων
Καταργεί τον ΣΕΠ
Υποβαθμίζει σταδιακά και κλείνει τις βιβλιοθήκες των σχολείων (800) που φτιάχτηκαν με προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από ΕΕ και Ελλάδα.
Επιβάλει τμήματα  28-30 μαθητές, από 25 που ήταν,  σε γυμνάσια και λύκεια.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Η σχολική χρονιά ξεκίνησε χωρίς βιβλία. Η αποστολή τους δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.  Η κυβέρνηση κατάργησε τον οργανισμό του τα εκδίδει. Οι οικονομικοί περιορισμοί δημιούργησαν αυτό το πρωτοφανές χάος και οι μαθητές διδάσκονται από φωτοτυπίες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Υπουργείο Παιδείας προγραμμάτιζε παρά την καθολική μας αντίδραση να προχωρήσει άμεσα:
- την αυταρχική διοικητική αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης που έχει σχεδιάσει , τη μετατροπή των διευθυντών των σχολείων σε μάνατζερ με τον παράλληλη περιθωριοποίηση του συλλόγου διδασκόντων,
- τις αντιεκπαιδευτικές αλλαγές για το «νέο σχολείο» (προγράμματα Γυμνασίου, νέο Λύκειο, Τεχνολογικό Λύκειο) που στηρίζονται στη λογική της παροχής αποσπασματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, στην εδραίωση των “αξιών” του “σχολείου της αγοράς” και της κατάρτισης, σε συνάφεια με τις αντίστοιχες αντιεκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του “επιχειρηματικού πανεπιστήμιου»,  που θεσμοθετήθηκαν με το νέο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως διαπιστώνουν με τις αποφάσεις τους οι φετινές ΓΣ προέδρων ΕΛΜΕ «το γεγονός ότι υιοθετούνται αλλαγές χωρίς να αλλάζουν τα βιβλία, δίχως να αμφισβητείται ο εξεταστικοκεντρικός χαρακτήρας του σχολείου, δείχνει υποβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης, ενώ ακλόνητη μένει η θέση της παραπαιδείας. Παράλληλα, προωθείται ραγδαία το ξεθεμελίωμα και η ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών  και καταργούνται σημαντικοί φορείς, όπως ο ΟΕΒΔ, ο ΟΣΚ κ.λπ. Η πολιτική αυτή  οδηγεί στην απαξίωση της δημόσιας, δωρεάν παρεχόμενης εκπαίδευσης και, ουσιαστικά, στο άνοιγμά της σε στρατηγικές επενδύσεις κερδοσκοπικών εταιριών». 
Αποτρέψαμε σε αυτή τη φάση να μην προχωρήσει καμιά νομοθετική πρωτοβουλία για τα παραπάνω εκπαιδευτικά θέματα έχοντας την εκτίμηση πως αν αυτό γινόταν, υπήρχε ο κίνδυνος να υπονομευθεί ακόμα περισσότερο το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης για πολλά χρόνια.

ΕΚΘΕΣΗ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σύμφωνα με έκθεση που παρήγγειλε το Υπουργείο Παιδείας στον ΟΟΣΑ, για όλα τα δεινά της εκπαίδευσης στην Ελλάδα ευθύνονται οι εκπαιδευτικοί και όχι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές εδώ και πολλά χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό πως στην έκθεση του ΟΟΣΑ προβάλλεται ως πρώτο μέτρο η αύξηση του εργασιακού φόρτου των εκπαιδευτικών μέσω και της αύξησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών. Να σημειώσουμε πως οι Έλληνες εκπαιδευτικοί διδάσκουν ακριβώς τόσες ώρες όσος είναι και ο Ευρωπαϊκός μ.ο. (18,4 ώρες/βδομάδα, στοιχεία δικτύου Ευρυδίκη).

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Με τις καταργήσεις σχολείων, την αύξηση του ανώτατου αριθμού ανά τμήμα και την κατάργηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών το Υπουργείο Παιδείας δημιουργεί σε αρκετές περιπτώσεις τεχνητές υπεραριθμίες και επιδιώκει να μετακινήσει υποχρεωτικά εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα.
Απειλεί τώρα πλέον ευθέως για μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε άλλες υπηρεσίες, εργασιακή εφεδρεία και απολύσεις χρησιμοποιώντας ως  εργαλείο την αξιολόγηση και τις καταργήσεις σχολείων και θέσεων εργασίας.
Παράλληλα μέσα από το εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Κοινωνική Εργασία»  η Κυβέρνηση προωθεί ακόμη περισσότερο την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης και δημιουργεί μεσαιωνικές  συνθήκες για τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς. Οι άνεργοι θα υπογράφουν σύμβαση με μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και στη συνέχεια θα υπενοικιάζονται από τους φορείς αυτούς στους δήμους για να εργαστούν.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Με την ψήφιση του νέου μισθολόγιου – βαθμολόγιου (ν.4024/11), η κυβέρνηση συνέδεσε την μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών με την αξιολόγηση. Επίσης σύμφωνα με τα μνημόνια που ψηφίστηκαν και τις δηλώσεις των αρμόδιων Υπουργών οι σχεδιαζόμενες απολύσεις στο δημόσιο συνδέονται με την αξιολόγηση. Οι κυβερνήσεις έχουν συμφωνήσει με την τρόικα τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 (ανάμεσα τους και εκπαιδευτικών) ως το 2015, βάζοντας επίσης ως στόχο τις 15.000 απολύσεις στο δημόσιο τη φετινή χρονιά.
Με το ν. 4072/12 (αρ. 329 παρ. 1)  λήγει στις 14 Αυγούστου 2012 (!) η προθεσμία για την έκδοση ΠΔ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Είναι εμφανές πως η κυβέρνηση και οι ηγεσίες του Υπουργείου (προωθώντας αυτή την πολιτική, κήρυξαν τον πόλεμο στους εκπαιδευτικούς.
Προωθείται η απόλυτη σύνδεση μισθού και βαθμού με την αξιολόγηση – απόδοση, θέση που απορρίπτεται από ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Ο «ελεύθερα» εξαρτώμενος από την διοίκηση και το υπουργείο εκπαιδευτικός, θέλουν να είναι υποτακτικός και χωρίς αντιστάσεις για τα όσα μας επιβάλλει η καταστροφική «τροϊκανή» εκπαιδευτική και οικονομική πολιτική.
            Την ίδια ώρα σε ΜΜΕ διοχετεύεται η «πληροφορία» πως οι επιδόσεις των μαθητών θα καθορίζουν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Είναι προφανές, ότι παρά το γεγονός πως όλοι όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση γνωρίζουν πολύ καλά τις κοινωνικές παραμέτρους της σχολικής επίδοσης, η πολιτική αυτή στοχεύει ξεκάθαρα μέσα από την καθιέρωση της αξιολόγησης στην απόλυτη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών.
Από την άλλη  μεριά, η αξιολόγηση των σχολείων θα οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση και τελικά στο κλείσιμο αρκετών από αυτά. Τόσο η κατεύθυνση της εφαρμοζόμενης τροϊκανής πολιτικής, όσο και η διεθνής εμπειρία όπου εφαρμόστηκε εκεί οδηγούν.
 Είναι πλέον σαφές πως δεν οδηγεί αυτή η πολιτική σε διαδικασίες για το πώς θα βελτιωθεί το δημόσιο σχολείο. Το δημόσιο σχολείο που με την πολιτική τους, κυβέρνηση και τρόικα με τα μνημόνια επιχειρούν να το διαλύσουν: δραματική και συνεχής μείωση δαπανών, συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων και υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών, μαθητές χωρίς βιβλία,  κατάργηση βιβλιοθηκών, κατάργηση ενισχυτικής διδασκαλίας και ΠΔΣ κ.λπ.
Ως συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι θα αντισταθούμε για να μην περάσει η αξιολόγηση – χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, που φέρνει την υποταγή, την κατάργηση της παιδαγωγικής ελευθερίας, τη διάσπαση του κλάδου, τη μισθολογική καθήλωση, την άρση της μονιμότητας και τις απολύσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις των γενικών Συνελεύσεων του κλάδου μας και να ακυρώσουμε στην πράξη αυτά τα μέτρα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Οι  κυβερνήσεις για άλλη μια φορά δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία χρησιμοποιώντας τα αποθεματικά τους.
Η διαπραγμάτευση για το κούρεμα των ομολόγων, οδήγησε σε νέο καίριο χτύπημα, ίσως καταλυτικό, για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της Ελλάδας.
Στη διαπραγμάτευση για το PSI οι τράπεζες και τα πιράνχας των Hand Funds καθόρισαν τους όρους ανταλλαγής ομολόγων εξασφαλίζοντας τα δικά τους συμφέροντα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι «κουρεύτηκαν» όχι μόνο τα ομόλογα των ταμείων, αλλά το σύνολο των αποθεματικών τους με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι δε γνωστό, ότι η κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα έχει φροντίσει να εξαιρέσει από το «κούρεμα» πάνω από 50 δις ομόλογα που κατέχει και μάλιστα με τιμή αγοράς πολύ κάτω από την αξία του χρέους που διεκδικεί.
Με το νέο νόμο προωθείται η μετατροπή των ταμείων σε επαγγελματικά, πράγμα που βρίσκει αντίθετο το σύνολο του εργατικού και εκπαιδευτικού κινήματος της χώρας μας, το σύνολο των εργαζομένων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΟΠΥΥ
Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών καθημερινά υποβαθμίζεται. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Νοσοκομείων σε συνδυασμό με τις περικοπές στη χρηματοδότηση του  νέου φορέα υγειονομικής περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ οδηγούν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας να βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της κατάρρευσης.
 Η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ, ο νέος κανονισμός παροχών δεν έρχεται να συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αντίθετα η δημιουργία του κινείται στην κατεύθυνση του περιορισμού των παροχών προς τους πολίτες και της περικοπής της χρηματοδότησης του κράτους για την υγεία.
Οι περικοπές στη χρηματοδότηση έχουν οδηγήσει σε μια ιδιότυπη στάση πληρωμών με αποτέλεσμα να καλούνται οι ασφαλισμένοι, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι να πληρώνουν από την τσέπη τους για γιατρούς φάρμακα και παροχές υγείας.
Ο ΕΟΠΥΥ ξεκίνησε με ελλείμματα, ενώ η χρηματοδότηση με 1,2 δις ευρώ δεν μπορεί να καλύψει ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες για υγειονομική περίθαλψη.
Την ίδια ώρα τα Δημόσια Νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις και την υποστελέχωση ενώ υπηρεσίες υγείας καθημερινά οδηγούνται στο κλείσιμο.
Για εμάς η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα και διεκδικούμε το δικαίωμα ο κάθε εργαζόμενος, άνεργος, συνταξιούχος να έχουν δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
Με τη λήξη του συνεδρίου συμμετείχαμε στις παλλαϊκές κινητοποιήσεις ενάντια στην ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος (Ιούνης 2011) και των εφαρμοστικών νόμων (Ιούνης –Δεκέμβρης 2012).
Τους καλοκαιρινούς μήνες αντιδράσαμε με ανακοινώσεις για τις νέες περικοπές στους μισθούς μας τις κρατήσεις και τα χαράτσια που μας επιβλήθηκαν με τους εφαρμοστικούς νόμους, στην απαράδεκτη έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση, στην επιχειρούμενη διάλυση των εργασιακών μέσω της θεσμοθέτησης προγράμματος «κοινωνικής εργασίας» μέσω ΜΚΟ, αλλά και στην κατάθεση και ψήφιση του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που προωθεί το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο (κάλεσμα σε δύο συλλαλητήρια 24/8 και 8/9).
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς προχωρήσαμε σε:
-Συσκέψεις με αιρετούς και ΔΣ ΕΛΜΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την καταγραφή των προβλημάτων λειτουργίας των σχολείων.
-Παράσταση στο γενικό Γραμματέα του Υπ.Παιδείας για τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.
-Συμμετείχαμε στη μεγάλη διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
- Πανεκπαιδευτικά Συλλαλητήρια στις 22/9/11 με στάση εργασίας ενάντια στα νέα μέτρα.
            - Έκδοση επιστολής προς τους εκπαιδευτικούς και αντίστοιχης προς γονείς και μαθητές για τα προβλήματα των σχολείων και τις επιπτώσεις της μνημονιακής πολιτικής στην εκπαίδευς.  Κάλεσμα για κοινό αγωνιστικό μέτωπο.
            -Πρωτοβουλία για κοινή δράση με ομοσπονδίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έκδοση κοινής διακήρυξης για συντονισμό δράσης με ΔΟΕ, ΟΕΙΛΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΟΕΝΓΕ και συντονιστικού Πρωτοβάθμιων Σωματείων.
            - Συμμετοχή σε κοινές διαμαρτυρίες για τα χαράτσια στις 25/9 στο Σύνταγμα.
            - Γενική Συνέλευση προέδρων ΕΛΜΕ στις 24/9/12 όπου αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
« ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Απέναντι στη λαίλαπα που ήρθε και συνεχίζεται οι εργαζόμενοι βροντοφωνάζουμε πως υπάρχει λύση.   Υπάρχει άλλη πολιτική!  Το χρέος δεν το δημιούργησαν οι εργαζόμενοι.Δεν το αναγνωρίζουμε. Απαιτούμε τη διαγραφή του
·                     ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΗΝ  ΙΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ.
·                     Να καταργηθεί το βάρβαρο και δουλοπρεπές μνημόνιο κυβέρνησης - ΕΕ - Δ.Ν.Τ., το μεσοπρόθεσμο αλλά και όλα τα μέτρα που απορρέουν από αυτά.
·                     ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ,  ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
·                    Να ακυρωθούν όλα τα μέτρα που περικόπτουν τους μισθούς μας και τις συντάξεις. Όχι στο μισθολόγιο των νέων περικοπών. Όχι στη σύνδεση μισθού με την παραγωγικότητα. 1400 € οι καθαρές αποδοχές του νεοδιόριστου με αναλογικές αυξήσεις στα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια. 30 χρόνια πλήρη σύνταξη.
·                    Όχι στην καταστρατήγηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το εργασιακό καθεστώς και τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις θέσεις της ΟΛΜΕ.
·                    Καμία απόλυση εκπαιδευτικού καμία ληστρική επιδρομή στο εισόδημά μας. Καμία μετακίνηση εκπαιδευτικού εκτός περιοχής μετάθεσης, σε ΙΕΚ, ΤΕΙ ή άλλους οργανισμούς. Κατάργηση της υποχρεωτικής τριετίας των νεοδιόριστων, ιδιαίτερα σήμερα, σε μία περίοδο απόλυτης χειροτέρευσης του βιοτικού επιπέδου.
·                     Όχι στις περικοπές των δαπανών στην εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση. Άμεση αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% τουλάχιστον του ΑΕΠ ή στο 15% του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αγωνιζόμαστε ενάντια στην εγκατάλειψη της εκπαίδευσης, στις συγχωνεύσεις σχολείων την κατάργηση ολόκληρων τύπων σχολείων και εκπαιδευτικών θεσμών που οδηγούν την ελληνική εκπαίδευση πολλές δεκαετίες πίσω. Να μη χαθεί καμία οργανική θέση. 25 μαθητές ανά τμήμα, 20 στις κατευθύνσεις και την ΤΕΕ, 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια.
·                    Άμεση οικονομική στήριξη των ασφαλιστικών μας ταμείων και του ΟΠΑΔ. Να καταργηθεί Κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που υπονόμευσε το δικαίωμα στην ασφάλιση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
·                     Απαιτούμε δημοκρατία και την παιδαγωγική ελευθερία στο χώρο των σχολείων. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι και θα αντισταθούμε στη νέα αυταρχική διοικητική δομή, την αυτοαξιολόγηση και τη μετατροπή των διευθυντών σε αξιολογητές-μάνατζερς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Το πρόγραμμα δράσης της Ομοσπονδίας περιλαμβάνει ένα σύνολο πολύμορφων αγωνιστικών δράσεων από το εκπαιδευτικό κίνημα σε συντονισμό με τη ΔΟΕ και τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας (γονείς, μαθητές, φοιτητές, κ.λπ.) αλλά και με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα.
1.                  Οργάνωση Ενημερωτικής Καμπάνιας  για το σύνολο του πληθυσμού με θέμα τις επιπτώσεις των μέτρων κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ (μνημονίων και μεσοπρόθεσμου) στην εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό.
2.                  Συγκρότηση και ανάπτυξη με πρωτοβουλία των ΕΛΜΕ δικτύων αλληλεγγύης για τη στήριξη των μαθητών μας, με οργάνωση βοηθητικών μαθημάτων σε εθελοντική βάση αλλά και ευρύτερα στήριξη των θυμάτων της οικονομικής κρίσης και των κατεδαφιστικών πολιτικών κυβέρνησης, Τρόικας και ΣΕΒ, με τη στήριξη σχετικών πρωτοβουλιών που αρχίζουν να αναπτύσσονται στις γειτονιές και στους δήμους.
3.                  Συμμετέχουμε και συμβάλλουμε ενεργά στα κοινωνικά κινήματα που αναπτύσσονται στις πλατείες και τους δρόμους της χώρας, αλλά και τα κινήματα που ήδη δημιουργούνται ενάντια στα νέα χαράτσια. Αντιδρούμε μαζί με όλους τους πολίτες στην πληρωμή των νέων χαρατσιών στο εισόδημά μας. Σε κάθε περίπτωση αναπτύσσουμε την αλληλεγγύη και τον συντονισμό της δράσης σε όποιον τομέα εκδηλώνεται η επίθεση της κυβέρνησης και της τρόικας. Στηρίζουμε αποφασιστικά τον αγώνα των εργαζόμενων στις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν κοινωνικά αγαθά (συγκοινωνία, υγεία, ρεύμα, νερό κλπ). Η αλληλεγγύη, η επεξεργασία κοινών στόχων, η δημιουργία κοινών πλαισίων αναφοράς στα μεγάλα ζητήματα, η μάχη κατά των διακρίσεων σε βάρος της νέας γενιάς πρέπει να διαπερνούν  την καθημερινή μας δράση.
4.                  Συνεχίζουμε την προσπάθεια για συντονισμό των ομοσπονδιών της παιδείας και των γονιών για κοινές κινητοποιήσεις. Κάλεσμα σε όλα τα συνδικάτα και ομοσπονδίες δημόσιου αλλά και ιδιωτικού τομέα για κοινό μέτωπο στήριξης των δημόσιων κοινωνικών αγαθών (παιδεία, υγεία, κοιν. ασφάλιση). Να δημιουργήσουμε συμμαχίες που θα λειτουργήσουν ως ασπίδα για την προστασία των κοινωνικών αγαθών στον τόπο μας (παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση-εργασία) σε όφελος των εργαζομένων, των συνταξιούχων και όλου του λαού. Ο συντονισμός να περιλαμβάνει και το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο των αντίστοιχων πρωτοβάθμιων συνδικάτων αλλά και άλλων χώρων, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί η στενή επικοινωνία και ο συντονισμός των δύο εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (ΟΛΜΕ-ΔΟΕ).
5.                  Μέτρα για την υπεράσπιση των εργασιακών μας σχέσεων και δικαιωμάτων, αλλά και της δημόσιας εκπαίδευση στην πράξη:
-                      Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε αύξηση του ωραρίου μας και δεν επιτρέψουμε να υλοποιηθεί οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για αυτό.
-                      Δεν αναλαμβάνουμε υποχρεωτικές υπερωρίες.
-                      Θα αποτρέψουμε στην πράξη πρόσληψη μέσω ΜΚΟ στα σχολεία.
-                      Ούτε ένα ευρώ από γονείς και εκπαιδευτικούς για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων. άμεση γενναία επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών ώστε να καλύπτεται το σύνολο των αναγκών των σχολείων.
-                      Τοποθέτηση μαύρων σημαιών και πανό σε όλα τα σχολεία με ευθύνη των ΕΛΜΕ: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΕ-ΔΝΤ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
-                      Αποκλεισμός και καταλήψεις Διευθύνσεων και Περιφερειών όταν επιχειρηθεί να μετακινηθούν εκπαιδευτικοί σε άλλο νομό ή περιφέρεια. Ο αποκλεισμός θα έχει στόχο να μην πραγματοποιείται η σχετική συνεδρίαση. Καλούμε τους αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου και τα ΔΣ των ΕΛΜΕ να κάνουν ότι είναι δυνατόν να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη. Οι αιρετοί να καταγγέλλουν και να αποχωρούν από τέτοιες συνεδριάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, όταν η διοίκηση επιμένει στις μετακινήσεις.
-                      Εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στην επιβολή της «εργασιακής εφεδρείας» και τις απολύσεις όπως εκφράζεται με την επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους στις μεταφορές  και στους φορείς του Δημοσίου που καταργούνται. Καλούμε τις ΕΛΜΕ να εκφράσουν με κάθε τρόπο την συμπαράστασή τους στους συναδέλφους που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και να συμμετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα και στο προσεχές μέλλον.
-                      Το αίτημά μας για 25 μαθητές ανά τμήμα παραμένει επίκαιρο αυτήν την περίοδο που το Υπουργείο ξεκινά την «εξοικονόμηση» προσωπικού με την κατάργηση και συγχώνευση τμημάτων στα σχολεία. Καλούμε τους συναδέλφους μαζί με τους γονείς και τους μαθητές να προωθήσουν στην πράξη το αίτημα και δηλώνουμε ότι συμπαραστεκόμαστε και στηρίζουμε οποιεσδήποτε ενέργειες σε αυτή την κατεύθυνση.
6.      Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ αποφασίζει την κήρυξη 24ωρης Απεργίας αμέσως, με το που θα ανακοινωθούν απολύσεις ή μετακινήσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ν. 3848/2010, με το που ξεκινήσει η εφαρμογή του θεσμού της εργασιακής εφεδρείας. Ούτε μια απόλυση, ούτε μια μετακίνηση εκπαιδευτικού.
7.    Απεργούμε στις 5 και στις 19 Οκτώβρη 2011 συμμετέχοντας στις απεργίες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που κήρυξαν τα τριτοβάθμια όργανα. Συμμετέχουμε ενεργά και μαχητικά στα συλλαλητήρια που οργανώνονται τις μέρες αυτές σε όλες τις πόλεις χώρας. Νέες ΓΣ για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων».

- Στάση εργασίας για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο Υπουργείο Παιδείας (11/10/11).
- Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 12/10/11 στην Αθήνα.
- Συμμετοχή στις πανεργατικές απεργίες  5 και 19 Οκτώβρη με μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια.
- Με τη δημοσιοποίηση του πολυνομοσχεδίου – φονιά για μισθολόγιο, βαθμολόγιο, εφεδρεία, νέο ασφαλιστικό το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφασίζει στις 9/10/11 τα παρακάτω:
«Ως πρώτες αντιδράσεις καλούμε τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν:
1. Στο συλλαλητήριο  (ήδη έχει εξαγγελθεί από την ΠΟΕ-ΟΤΑ) την ΤΡΙΤΗ 11/10/11 στις   12 το μεσημέρι     στην Πλ. Κλαυθμώνος.
2. Στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 13/10/11 στις 1 μμ στα Προπύλαια, στο οποίο θα συμμετάσχουν και άλλες ομοσπονδίες.
3. Στο πανϋπαλληλικό συλλαλητήριο το Σάββατο 15/11/11, στις 11 πμ, στο Σύνταγμα, μέρα Πανευρωπαϊκής αλλά και παγκόσμιας δράσης ενάντια στις πολιτικές λιτότητας και τις περικοπές, που διοργανώνεται από όλες τις ομοσπονδίες του δημοσίου.
Για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα συλλαλητήρια 11/10 και 13/10 κηρύσσουμε 3ωρη στάση εργασίας  (11 πμ -  2 μμ και 2μμ – 5 μμ).
Καλούμε τα ΔΣ των ΕΛΜΕ να αναλάβουν σε συντονισμό με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία της περιοχής ανάλογες πρωτοβουλίες».
-Στις 12/10/11 το ΔΣ της ΟΛΜΕ μετά και από συνεννοήσεις με άλλες ομοσπονδίες, συνεκτιμώντας και τις αποφάσεις της ΓΣ προέδρων, προχώρησε στην ανακοίνωση του παρακάτω προγράμματος κινητοποιήσεων:

1.      «Τη συμμετοχή μας στο πανυπαλληλικό συλλαλητήριο το Σάββατο 15/10/11, στις 11 π.μ., στο Σύνταγμα, μέρα πανευρωπαϊκής αλλά και παγκόσμιας δράσης ενάντια στις πολιτικές λιτότητας και τις περικοπές, που διοργανώνεται από όλες τις ομοσπονδίες του Δημοσίου.  
2.      Η εβδομάδα 17 ως 21 Οκτώβρη του 2011 ορίζεται ως εβδομάδα δράσης και απεργιακών κινητοποιήσεων. Τοποθετούμε μαύρες σημαίες και πανό σε όλα τα σχολεία.
3.      Συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα 17/10  στην Αθήνα από κοινού με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Ταυτόχρονα καλούμε όλα τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ μαζί με τους αντίστοιχους συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε. να δώσουν συνεντεύξεις τύπου σε όλη την Ελλάδα.
4.      Την Τρίτη 18/10  οργανώνουμε παραστάσεις διαμαρτυρίας και αποκλεισμούς κτιρίων σε Περιφέρειες και Διευθύνσεις εκπαίδευσης. Στην Αττική κινητοποίηση – διαμαρτυρία στο Υπουργείο Παιδείας.
5.      Την Τετάρτη 19/10 και την Πέμπτη 20/10  συμμετέχουμε στη 48ωρη πανελλαδική πανεργατική – πανυπαλληλική απεργιακή κινητοποίηση. Συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις. Παραμένουμε στην πλατεία Συντάγματος απαιτώντας την μη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. 
 1. Πραγματοποίηση έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των ΕΛΜΕ στις 20 και 21/10 και ΓΣ προέδρων ΕΛΜΕ το Σάββατο 22/10 για την κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων».
-Ακολούθησε νέα Γενική Συνέλευση προέδρων στις 22/10/11, όπου το ΔΣ της ΟλΜΕ πρότεινε νέα, 3ήμερη απεργία 24-25-26 Οκτώβρη και νέες ΓΣ για συνέχιση και κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ κάλεσε όλα τα ΔΣ των ΕΛΜΕ να πυκνώσουν τις επόμενες μέρες τις περιοδείες τους στα σχολεία για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και την επιτυχία του απεργιακού αγώνα, να συγκροτήσουν απεργιακές επιτροπές και να περιφρουρήσουν την απεργία. Να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης και συγκρότησης κοινών συντονιστικών επιτροπών με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία της περιοχής τους θεωρώντας πως είναι αναγκαία η ενημέρωση και η κοινή δράση με γονείς και μαθητές.
-Η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ δεν ενέκρινε την πρόταση του ΔΣ για 3ήμερη απεργία. Η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ διαπίστωσε όμως :
 • «την αναγκαιότητα της συνέχισης των μαζικών αγώνων με κάθε μορφή:  απεργίες, καταλήψεις, συλλαλητήρια κ.λπ. σε συντονισμό και με άλλες Ομοσπονδίες και Σωματεία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα,
 • την αναγκαιότητα οι αγώνες να έχουν πανεργατικό και πανυπαλληλικό χαρακτήρα και απαιτεί από την ΑΔΕΔΥ να προχωρήσει άμεσα σε κήρυξη νέων απεργιακών κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα. Ενδεικτικά προτείνουμε την 26η Οκτωβρίου, ημέρα της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε.,
 • την αναγκαιότητα της συμπόρευσης με άλλα συνδικάτα και ομοσπονδίες εργαζομένων στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης για κοινές συντονισμένες αγωνιστικές δράσεις.
Οι εργαζόμενοι θα νικήσουμε. Αυτή η πολιτική θα ανατραπεί».

-Σχετικά με τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, η ΓΣ αποφάσισε να γραφτεί κείμενο το οποίο θα αποσταλεί σε όλα τα σχολεία και θα επικαιροποιεί το περήφανο ΟΧΙ του Ελληνικού Λαού και τη μεγαλειώδη αντίσταση στη σημερινή συγκυρία προκειμένου να διαβαστεί στις σχολικές εκδηλώσεις της 27ης Οκτώβρη.
Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ κλήθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί να φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια στις παρελάσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

-Συμμετοχή στη στάση εργασίας και τα συλλαλητήρια που οργάνωσε η ΑΔΕΔΥ στις15/11/11, και στις 24/11/11 με αιχμή την αποτροπή των απολύσεων στο δημόσιο.
- Παράσταση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία της Πορτογαλίας, για συμπαράσταση στους εργαζόμενους της χώρας αυτής που πραγματοποιούσαν 24ωρη απεργία την ίδια μέρα.
- Πανϋπαλληλική Απεργία και συλλαλητήρια στις 1/12/11, ενάντια στις περικοπές μισθών και στις απολύσεις.
-Συμμετοχή στο συλλαλητήριο (2/12/11) για το χαράτσι της ΔΕΗ έξω από το ΣτΕ, όπου εκδικάζονταν η προσφυγή ακύρωσής τους.
- Στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας (8/12/11) στη Περιφέρεια Στ. Ελλάδας για μετακίνηση εκπαιδευτικού σε άλλο νομό.
- Στάση εργασίας (13/12/11) στη Δυτική Αττική για συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε συλλαλητήριο συμπαράστασης στους απεργούς της Ελλ. Χαλυβουργίας.
- Στάση εργασίας (13/12/11) για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών στο συλλαλητήριο του αναπηρικού κινήματος.
- Συμμετοχή στο συλλαλητήριο συμπαράστασης στους απεργούς της Ελλ. Χαλυβουργίας στην   Αθήνα (17/12/11).
-Συμμετοχή στο παναττικό συλλαλητήριο και τη στάση εργασίας (17/1/12) ενάντια στα μέτρα και συμπαράστασης στους απεργούς της Ελλ. Χαλυβουργίας.
- Συμμετοχή στο συλλαλητήριο ενάντια στα χαράτσια στην Αθήνα (27/1/12).
- Συμμετοχή στην κινητοποίηση για τα δικαιώματα αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, ενάντια στις ελαστικές σχέσεις εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας (30/1/12).
- Στις 4/2/12 πραγματοποιείται νέα ΓΣ προέδρων στην οποία επιβεβαιώνεται το πλαίσιο αιτημάτων με τα αιτήματα και συνθήματα των τελευταίων ΓΣ συνελεύσεων των προέδρων των ΕΛΜΕ (Σεπτέμβρης, Οκτώβρης 2011) και προστίθενται τα αιτήματα: «Όχι στη δανειακή σύμβαση και τα μέτρα που τη συνοδεύουν. Ρήξη με αυτές τις πολιτικές σε όλη την Ευρώπη». Στο πρόγραμμα δράσης αποφασίζονται τα παρακάτω:
«Η κατάσταση χειροτερεύει σε όλα τα επίπεδα και απαιτείται ενημέρωση, ενεργοποίηση και κινητοποίηση του κλάδου για την αποτροπή και τη ριζική ανατροπή των εφαρμοζόμενων πολιτικών.
Το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα έδωσε σημαντικές μάχες που είχαν αποτελέσματα στη διαμόρφωση κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης σε ευρύτερα τμήματα των εργαζομένων και πρέπει να συνεχίσει με πιο έντονο, συντονισμένο και αποφασιστικό τρόπο να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.
Απέναντι σε αυτή την πολιτική, συνεχίζουμε και εντείνουμε τους συλλογικούς μας αγώνες. Τώρα είναι η εποχή του λαού  και των εργαζομένων, να αγωνιστούν για την επιβολή των δικών τους  αναγκών και δικαιωμάτων ενάντια  στη πιο ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική.
Ζητήματα άμεσης ανάδειξης και διεκδίκησης είναι τα θέματα των επικουρικών ταμείων, του ΕΟΠΥΥ, της συνεχιζόμενης λεηλασίας των εισοδημάτων μας, του νέου Λυκείου (Γενικού και Τεχνολογικού) καθώς και τα ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης σε ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.
Κορυφαία στιγμή που πρέπει να προετοιμαστεί το συνδικαλιστικό κίνημα να δώσει την αποφασιστική μάχη είναι η μάχη για τη ψήφιση της νέας δανειακής σύμβασης και των μέτρων που θα την συνοδεύουν που θα διαλύσει ό,τι έχει απομείνει.
Οφείλουμε να συμβάλουμε με τη δράση μας ώστε οι εργατικοί και κοινωνικοί αγώνες του επόμενου τριμήνου να έχουν πολιτικούς στόχους, αποτελέσματα και προοπτική με τους εξής  τρόπους:
Με το σπάσιμο του κλίματος τρομοκράτησης των εργαζόμενων ότι, εάν δεν υποταχτούν, τους περιμένουν χειρότερες μέρες.
Με τις δράσεις μας μέσα στα κινήματα αλληλεγγύης στους ανέργους, τους φτωχούς, τους αστέγους, τους απεργούς και στα θύματα της κρίσης, σε αντιπαράθεση με την κυβερνητική κοινωνική αναλγησία και την υποκριτική φιλανθρωπία, Όπως επίσης και στο μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης από συνδικάτα, δήμους και κοινωνικά κινήματα με αίτημα να μη διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα σε όσους δεν πληρώνουν τον έκτακτο φόρο για τα σπίτια τους. Στηρίζουμε το κίνημα της συλλογικής, μαζικής αντίδρασης που αναπτύσσεται ενάντια στα χαράτσια. Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε την αντισυνταγματική και αντικοινωνική εφαρμογή του νόμου και να πληρώσουμε το άδικο και εξοντωτικό χαράτσι της ΔΕΗ. Οργανώνουμε συλλογικά και μαζικά την αντίστασή μας .
Ταυτόχρονα πρέπει να δώσουμε ελπίδα στους εκπαιδευτικούς και σε όλο το λαό ότι υπάρχει άλλος δρόμος απ’ αυτόν του μνημονίου και ότι αξίζει ν’ αγωνιστούμε γι’ αυτόν. Πρέπει επομένως να προωθήσουμε με υπομονή, σοβαρότητα και συνέπεια κοινές κινηματικές δράσεις τοπικά περιφερειακά και κεντρικά.
Αποφασίζουμε ένα διαρκές πρόγραμμα δράσης με ένα σύνολο δράσεων που θα έχει πολυμορφία, συνέχεια, στάδια και προοπτική το επόμενο διάστημα. Πιο συγκεκριμένα:
-Περιοδείες του ΔΣ της ΟΛΜΕ σε όλη την Ελλάδα, συσκέψεις ΕΛΜΕ και συζητήσεις στα σχολεία στην κατεύθυνση της συσπείρωσης και αγωνιστικής ενεργοποίησης των συναδέλφων. Στόχος να γίνει συζήτηση με αφορμή την εισήγηση αυτή σε κάθε σύλλογο διδασκόντων με ευθύνη και προγραμματισμό από τα ΔΣ των ΕΛΜΕ.
- Επιστολές προς τους εκπαιδευτικούς και  προς τους γονείς που θα τυπωθούν σε χιλιάδες αντίτυπα.
- Συμμετοχή των ΕΛΜΕ και των συναδέλφων σε πρωτοβουλίες ενάντια στα χαράτσια της ΔΕΗ, σε κινήματα αυτό-οργάνωσης και αλληλεγγύης, συντονισμός σε τοπικό επίπεδο με συλλόγους και πρωτοβάθμια σωματεία για δράσεις. Με ευθύνη των ΔΣ των ΕΛΜΕ δημιουργούνται επιτροπές αγώνα σε κάθε περιοχή.
- Συντονισμός της ΟΛΜΕ με Ομοσπονδίες, σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομές σε αγωνιστική κατεύθυνση. Δημιουργία προϋποθέσεων για μαζική κοινή δράση μεγάλων κλάδων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που θα δημιουργεί τους όρους γενικού ξεσηκωμού.
-  24ωρη γενική απεργία στις 14  Φλεβάρη η οποία μπορεί να μεταφερθεί για να συμπέσει με ευρύτερη κινητοποίηση είτε ομοσπονδιών δημόσιων και ιδιωτικού τομέα είτε πανδημοσιουποαλλικής  ή γενικής απεργίας.
- 5νθήμερη εβδομάδα (13-17/2) δράσεων και κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα με συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες, αποκλεισμοί δημόσιων κτιρίων, πορείες κ.ά. Οργανώνουμε συγκεκριμένες κινητοποιήσεις κάθε ημέρα με κεντρικό σχεδιασμό. Αποχή από τα διοικητικά καθήκοντα (εκτός της ενημέρωσης των γονέων) όλη την εβδομάδα.
Ενδεικτικά ο προτεινόμενος προγραμματισμός:
1η μέρα: Ενημέρωση γονιών. Συνεδρίαση Συλλόγου διδασκόντων.  Συγκρότηση επιτροπών αγώνα σε κάθε σχολείο ή ομάδες σχολείων, με ευθύνη των ΕΛΜΕ. Αφίσες και πανό στα σχολεία.
2η μέρα: Απεργία, περιφρούρηση από τις επιτροπές αγώνα. Συλλαλητήρια στις μεγάλες πόλεις.
3η μέρα: (αφιερωμένη στους μαθητές): Συλλογή τροφίμων, σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων, για την ενίσχυση οικογενειών μαθητών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
4η μέρα: Παραστάσεις – αποκλεισμός στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή εναλλακτικά το απόγευμα τοπικά συλλαλητήρια.
5η μέρα: εκδηλώσεις ή συσκέψεις με άλλα σωματεία της περιοχής με θέμα: οικ. κρίση, επιπτώσεις στην εκπαίδευση και τη εργασία, αγώνες για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.
-Νέες Γενικές Συνελεύσεις και ΓΣ πρόεδρων αμέσως μετά.
-Νέος κύκλος κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων που θα περιλαμβάνει απεργιακές κινητοποιήσεις και ένα πολύμορφο κύκλο δράσεων και κινητοποιήσεων την περίοδο που θα συζητιέται στη Βουλή η νέα δανειακή σύμβαση και τα μνημόνια νέων μέτρων που θα την ακολουθήσουν.
-Αν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία απόλυσης συναδέλφου, ξεκινάμε αυτόματα απεργιακές μορφές διάρκειας σε πανελλαδική κλίμακα.        η
Είναι φανερό ότι απαιτείται η συνειδητοποίηση όλων ότι η κατάσταση θα αλλάξει μόνο με γενικό ξεσηκωμό με τα χαρακτηριστικά της πολιτικής απεργίας μέχρι να φύγει κυβέρνηση και τρόικα  και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εργαστούμε όλοι».
Με βάση τις αποφάσεις της ΓΣ, τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και το γεγονός της ξαφνικής και fast-track προώθησης για ψήφισης της νέας δανειακής σύμβασης και του νέου μνημονίου αποφασίζονται οι παρακάτω κινητοποιήσεις, με κορυφαίο αίτημα την άμεση ανατροπή αυτής της πολιτικής και την μη ψήφιση του 2ου μνημονίου :
            -Δύο 24ωρες απεργίες και συλλαλητήρια στις 7/2/12 και στις 10/2/12.
-Συλλαλητήρια το Σαββατοκύριακο 11 και 12/2/12, με αποκορύφωση αυτό της 12/2/12 στο Σύνταγμα, όπου ήταν ίσως το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών και το οποίο η αστυνομία κτύπησε αλύπητα με δακρυγόνα, χημικά, επιθέσεις σε πολίτες και συλλήψεις.
- Το ΔΣ της ΟΛΜΕ χαιρέτισε με ανακοίνωσή του (13/2/12 τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις ενάντια στη δανειακή σύμβαση, καλώντας παράλληλα τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις ομοσπονδίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων την για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό οργανώσαμε: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αποκλεισμό του Υπουργείου Υγείας, την Τετάρτη 15-2-12, για να διαμαρτυρηθούμε για την διάλυση της υγειονομικής μας περίθαλψης, καθώς και διαμαρτυρία και αποκλεισμό της Περιφερειακής διεύθυνσης Αττικής την Παρασκευή 17-2-12, προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για τις νέες σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων.
-Συνεχίσαμε τον αγώνα μας με συμμετοχή στα απογευματινά συλλαλητήρια στο Σύνταγμα, την Κυριακή 19-2-12 και την Τετάρτη 22-2-12. 
- Συμμετείχαμε στη συγκέντρωση-συναυλία στο Σύνταγμα στις 29/2/12, ημέρα πανευρωπαϊκής δράσης, ενάντια στην πολιτική της λιτότητας και των περικοπών.
- Συμμετείχαμε στην παράσταση διαμαρτυρίας στο ΤΕΑΔΥ για να μη λάβει απόφαση για το «κούρεμα» των αποθεματικών του στις 6/3/12, μαζί με συνδικαλιστικά στελέχη της ΑΔΕΔΥ και των ομοσπονδιών του δημοσίου.
- Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ διαπιστώνοντας την αναγκαιότητα της συνέχισης των κινητοποιήσεων με στόχο την πλήρη ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής Κυβέρνησης – Ε.Ε. – ΔΝΤ και της κυβέρνησης που την εφαρμόζει αποφασίζει στις 6/3/12:
«Να προτείνει στην Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ την προκήρυξη 24ωρης Πανδημοσιοϋπαλληλικής ή Γενικής Απεργίας μέσα στο Μάρτη. Να προτείνει στα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ τη διοργάνωση το επόμενο 15νθήμερο Γενικών Συνελεύσεων (μετά τις 12/3) , με στόχο την συζήτηση της απόφασης της τελευταίας Γεν. Συνέλευσης των Προέδρων των ΕΛΜΕ (καθώς και της απόφασης του Δ.Σ. για την Αξιολόγηση με στόχους την καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών και την οργάνωση και υλοποίηση των συλλογικών δράσεων που αυτές προβλέπουν.  Στις συνελεύσεις των ΕΛΜΕ θα παρευρεθούν μέλη του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ μετά από συνεννόηση».
-Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις για ένα δωρεάν, δημόσιο και ποιοτικό σύστημα υγείας στις 29/3/12 (στάση εργασίας και συλλαλητήριο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη) που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ.
- Στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας για την κατάργηση του μαθήματος «Πολιτική και Δίκαιο» από το Λύκειο (26/4/12).

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ- ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το Δ.Σ στην προσπάθεια του να προβάλλει τις θέσεις του κλάδου αυτή τη δύσκολη περίοδο, προχώρησε σε διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου, τόσο στην Αθήνα, όσο και στην επαρχία με την ευθύνη μελών του Δ.Σ (κατά τη διάρκεια των περιοδειών). Ενδεικτικά αναφέρουμε:
·                     Πραγματοποιήθηκε στις 17-10-11, κοινή συνέντευξη τύπου (ΟΛΜΕ- ΔΟΕ) όπου δημοσιοποιήθηκαν οι θέσεις των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών και η αντίθεση μας στην ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική και το νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο.
·                     Σε συνέντευξη τύπου του ΔΣ της ΟΛΜΕ (7-12-11) παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ΟΛΜΕ για την πολιτική κατάσταση, στοιχεία από τα προβλήματα σχολείων και εκπαιδευτικών, τις συνεχιζόμενες ελλείψεις σε βιβλία και προσωπικό.
·                     Με ευθύνη των μελών των Δ.Σ των ΕΛΜΕ, κατά τη διάρκεια των περιοδειών τους για τη στήριξη του απεργιακού αγώνα, δόθηκαν συνεντεύξεις τύπου στα περιφερειακά-επαρχιακά ΜΜΕ.
·                     Σε συνέντευξη τύπου στις 5/6/12 με παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκή έρευνα των συνδικάτων εκπαίδευσης για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των εφαρμοζόμενων πολιτικών στην εκπαίδευση. Στην ίδια συνέντευξη παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των συνδικάτων εκπαιδευτικών και της συνομοσπονδίας εργαζομένων της Αργεντινής, οι οποίοι μίλησαν για την εμπειρία στη χώρα τους (κρίση και πως ξεπεράστηκε) αλλά και τις επιπτώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Ήταν μια σημαντική στιγμή για να αναδείξουμε ξανά προεκλογικά το θέμα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ προχώρησε επίσης:
-Στην έκδοση και παρουσίαση έρευνας που έγινε από το ΚΕΜΕΤΕ, σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές των εκπαιδευτικών στις χώρες της Ευρώπης αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου, που  καταρρίπτουν το μύθο του «λιγότερο εργαζόμενου»  Έλληνα εκπαιδευτικού.
-Παρουσιάστηκε στην Αθήνα, μαζί με το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ και τη ΔΟΕ, η έκδοση της μελέτης με θέμα: «όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση».
-Στη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων (σε συνεργασία με ΕΛΜΕ) για το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό, το νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο  και την αξιολόγηση. Η ΟΛΜΕ θα προχωρήσει στην πρόσληψη συνεργάτη ως συμβούλου για το ασφαλιστικό, στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται τα μέλη μας για πληροφορίες.
-Στην έκδοση ετήσιων καρτών ΟΑΣΑ  με έκπτωση (μετά από συμφωνία ΑΔΕΔΥ-ΟΑΣΑ) για τα μέλη των ΕΛΜΕ που το επιθυμούσαν. Έγινε συνεννόηση για εκπτωτικές κάρτες στον ΟΣΕ.
-Στον πολιτιστικό τομέα συνεχίστηκε ο θεσμός των εκπτώσεων σε εκπαιδευτικούς – μέλη των ΕΛΜΕ σε θέατρα, κινηματογράφους και βιβλιοπωλεία. Πραγματοποιήθηκε παράσταση για τα παιδιά των εκπαιδευτικών. Οργανώθηκε στην Αθήνα η παρουσίαση  θεατρικής παράστασης με εκπαιδευτικούς από την Κάλυμνο.
-Πραγματοποιήθηκαν  μετά από προτροπή της ΟΛΜΕ, αντιρατσιστικές εκδηλώσεις στα σχολεία.
-Σε σχέση με την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, συνεχίσαμε και διευρύναμε σε περισσότερες ΕΛΜΕ και στην ΟΛΜΕ το δίκτυο των εθελοντών αιμοδοτών, οργανώνοντας σταθερά, 2 φορές το χρόνο, εθελοντική αιμοδοσία.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Συνεχίστηκε και αυτή την περίοδο η πολύπλευρη ανάπτυξη των διεθνών  σχέσεων της ομοσπονδίας μας.
-          Εκδόθηκε με πρότασή μας ψήφισμα συμπαράστασης στους αγώνες των Ελλήνων εκπαιδευτικών από το παγκόσμιο συνέδριο της Εκπαιδευτικής Διεθνούς στο Κέηπ Τάουν (Ιούλης 2011).
-          Ενημερώσαμε σε ειδική συνεδρίαση τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών συνδικάτων και την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία εκπαιδευτικών (ETUCE, Σεπτέμβρης 2011) , όπου και εκδόθηκε σχετικό ψήφισμα υποστήριξης.
-          Προτείναμε πρωτοβουλίες για ανάληψη κοινής πανευρωπαϊκής δράσης ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην Ευρώπη.
-          Συμμετείχαμε σε διάφορα ευρωπαϊκά φόρουμ και εκδηλώσεις όπου παρουσιάσαμε την κατάσταση στην Ελλάδα και εκφράστηκε η αλληλεγγύη εκπροσώπων από διάφορες χώρες στους αγώνες μας: Λονδίνο, Ευρωπαϊκό Συνέδριο ενάντια στη λιτότητα (1/10/11), Μαδρίτη, συνάντηση συνδικάτων με αφορμή την εκεί διαδήλωση για την παιδεία (16-12-11), Βρυξέλλες, ευρωπαϊκή κοινωνική συνδιάσκεψη (2-5-12), Παρίσι, διεθνή συγκέντρωση συνδικαλιστών (13-10-11) κ.ά.
-          Αξιοποιήσαμε ιδιαίτερα τη δυνατότητα επαφής με τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους στη Γερμανία. Μετά από πρόσκληση της ομοσπονδίας των εκπαιδευτικών GEW,  έγιναν ανοικτές εκδηλώσεις και συνεντεύξεις σε 4 πόλεις της Γερμανίας, προκειμένου να ενημερώσουμε τους Γερμανούς πολίτες για τα πραγματικά προβλήματα και την κατάσταση στην Ελλάδα. Θεωρούμε πολύ σημαντική αυτές τις πρωτοβουλίες γιατί ανοίγουν διαφορετικές δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς μας, μακριά από τις επιλογές της Μέρκελ.
-          Σε αρκετά εθνικά συνέδρια ομοσπονδιών εκπαιδευτικών πήραμε μέρος, όπως της  SNES (Γαλλία), NUT (Μ. Βρετανία), FENPROF (Πορτογαλία) κ.λπ.
-          Συμμετείχαμε στην συνδιάσκεψη της άλλης παγκόσμιας συνομοσπονδίας εκπαιδευτικών της FISE.
-          Εκδώσαμε ψηφίσματα αλληλεγγύης στους εκπαιδευτικούς της Τουρκίας, της Μ. Βρετανίας, της Ουγγαρίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας κ.λπ.
-          Αποτέλεσμα της πολύ σημαντικής διεθνούς δράσης της ΟΛΜΕ είναι η έκδοση ψηφισμάτων συμπαράστασης στους αγώνες από διάφορες ομοσπονδίες εκπαιδευτικών από Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Αργεντινή, Ιράν, Κεντροαφροκανική Δημοκρατία κ.λπ.
-          Συμμετείχαμε με αντιπροσωπεία μας στις πανευρωπαϊκές δράσεις (εκδηλώσεις και διαδήλωση) στην Φρανκφούρτη (17-19/5/12) ενάντια στη δικτατορία των τραπεζών και του ευρωσυμφώνου σταθερότητας.
-          Συμμετείχαμε στην πανευρωπαϊκή έρευνα των συνδικάτων εκπαίδευσης για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των εφαρμοζόμενων πολιτικών στην εκπαίδευση. Παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου τα αποτελέσματά της.
-          Ανοίξαμε δίαυλο επικοινωνίας και αλληλεγγύης με τα συνδικάτα εκπαιδευτικών  (SUTEBA) και όλων των εργαζομένων (CTA) της ΑργεντινήςJ, οργανώσαμε εκδήλωση με εκπροσώπους τους στην Αθήνα.

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ (ΕΛΜΕ)
Όλη η παραπάνω δραστηριότητα διεξήχθη σε ένα δυσμενές κοινωνικό περιβάλλον για την Ομοσπονδία και τα συνδικάτα γενικότερα. Η γενικευμένη κυβερνητική προπαγάνδα περί αναγκαιότητας των μέτρων στηρίχτηκε απροκάλυπτα από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (ιδιωτικά και δημόσια). Τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, παρουσιάστηκαν ως μονόδρομος.   Μέσα σε αυτό το δυσμενές κλίμα η Ομοσπονδία:
·  Συμμετείχε στον αγώνα για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης – ΕΕ - ΔΝΤ. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ στήριξε τον απεργιακό αγώνα με περιοδείες των μελών του Δ.Σ. και απεργιακό υλικό. Η Ομοσπονδία συμμετείχε σε κοινές συσκέψεις με άλλες ομοσπονδίες του Δημόσιου Τομέα.
·  Στα μεγάλα απεργιακά συλλαλητήρια η Ομοσπονδία κατόρθωσε να κινητοποιήσει μεγάλο αριθμό συναδέλφων, οι οποίοι συμμετείχαν με δυναμισμό στο μπλοκ της ΟΛΜΕ. Σε όλα τα συλλαλητήρια το μπλοκ της ΟΛΜΕ-ΔΟΕ ήταν από τα πλέον πολυπληθή και χαρακτηριζόταν από την αγωνιστικότητα του.

Θα πρέπει όμως, να επισημαίνουμε και τις αδυναμίες που προέκυψαν την προηγούμενη περίοδο. Συγκεκριμένα :
·  Δε μπορέσαμε να έχουμε υψηλό ποσοστό συμμετοχής στις περισσότερες απεργίες. Αποδείχθηκε ότι η κυβερνητική προπαγάνδα με την επικουρία των διαπλεκόμενων ΜΜΕ κατόρθωσε να αδρανοποιήσει μεγάλη μερίδα συναδέλφων μας, οι οποίοι πίστεψαν ότι κάθε αγώνας για την ανατροπή της βάρβαρης κυβερνητικής πολιτικής είναι μάταιος. Η αδυναμία αυτή αφορά τόσο το Δ.Σ της ΟΛΜΕ, όσο και στις κατά τόπους ΕΛΜΕ.
·  Δε μπορέσαμε να κινητοποιήσουμε επαρκώς τους ελαστικά εργαζόμενους (αναπληρωτές, ωρομίσθιους), οι οποίοι επλήγησαν βάναυσα από την κυβερνητική πολιτική.
·  Η Ομοσπονδία δεν κατόρθωσε να εξουδετερώσει την κυβερνητική προπαγάνδα για το κακό δημόσιο και την αναγκαιότητα της μνημονιακής πολιτικής.
·  Καταγράφηκε αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ της ΟΛΜΕ και αρκετών ΕΛΜΕ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η μη ανταπόκριση αρκετών ΕΛΜΕ στα αιτήματα της ΟΛΜΕ να καταγραφούν και να αποσταλούν αναλυτικά στοιχεία για τα προβλήματα των σχολείων σε κάθε περιοχή.
·  Για άλλη μία συνδικαλιστική χρονιά διαπιστώθηκαν σοβαρές οργανωτικές αδυναμίες στην πλειοψηφία των ΕΛΜΕ. Παρά την κρισιμότητα των καταστάσεων δεν είχαμε μαζικές Γενικές Συνελεύσεις και πολλές ΕΛΜΕ ήρθαν στις Γενικές Συνελεύσεις των Προέδρων των ΕΛΜΕ με αποφάσεις των Δ.Σ.
·  Επίσης διαπιστώσαμε τη μη πληροφόρηση των συναδέλφων για τη δραστηριότητα του Δ.Σ της ΟΛΜΕ σε σχέση με τα επιμέρους προβλήματα, που αντιμετώπισαν οι συνάδελφοι στην εκπαιδευτική τους καθημερινότητα. Παρά τη ανάρτηση όλων των ανακοινώσεων, των παρεμβάσεων και των Δελτίων Τύπου της Ομοσπονδίας στην ιστοσελίδα μας και την γνωστοποίηση της δράσης μας στις ΕΛΜΕ και στις εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, πολλοί συνάδελφοι φαίνεται να αγνοούν τη δράση μας. Για να καλυφθεί αυτό το κενό ενημέρωσης, το Δ.Σ της ΟΛΜΕ βελτίωσε αισθητά την παρουσία της ομοσπονδίας στο διαδίκτυο και για πρώτη φορά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αξιοποιώντας και το σχολικό δίκτυο επιδιώξαμε τα κείμενα και οι πρωτοβουλίες της ΟΛΜΕ να πάνε σε κάθε εκπαιδευτικό.
·  Το ΔΣ της ΟΛΜΕ είχε να αντιμετωπίσει τη χρονιά αυτή μια αδιάλλακτη πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Παιδείας. Ολόκληρη τη χρονιά έγινε μόνο μια συνάντηση με την Υπουργό κα Διαμαντοπούλου και μια με την Υφυπουργό κα Χριστοφιλοπούλου. Ακόμα και για επιμέρους ζητήματα των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης δεν υπήρχε η παραμικρή διάθεση από την μεριά τους για διαπραγματεύσεις. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου συνέχισε την πολεμική της τακτική απέναντι στον κλάδο και τους εκπροσώπους του. Με την αλλαγή Υπουργού έγιναν δύο συναντήσεις, κατά βάση επικοινωνιακού χαρακτήρα με τον νέο Υπουργό κ. Μπαμπινιώτη.

Σχετικά με τη λειτουργία του ΔΣ της ΟΛΜΕ αυτή την περίοδο έχουμε να επισημάνουμε και τα παρακάτω:
          Η συλλογική δράση του ΔΣ και η ενεργοποίηση όλων των μελών του, αλλά και όλων των μελών του ΔΣ του ΚΕΜΕΤΕ, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση όσων, ο κλάδος με τις δημοκρατικές του διαδικασίες και η ομοσπονδία με τα όργανά της, αποφασίζει. Αρνητικά σε αυτή τη σημαντική παράμετρο η άρνηση μελών του ΔΣ να αναλάβουν  συγκεκριμένες  ευθύνες σε τομείς εργασίας της ΟΛΜΕ, ακόμα και ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους  ή όχι στο προεδρείο. 
          Η υλοποίηση των αποφάσεων και η συμβολή όλων των μελών στη «ζωή» και τη δράση της ομοσπονδίας  είναι  όχι μόνο καταστατική υποχρέωση όλων, αλλά πολύ περισσότερο στοιχειώδης αναγκαία υποχρέωση όλων ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύουμε και την ολομέτωπη επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι από τις πολιτικές που εφαρμόζονται.
          Αυτό το ζήτημα οφείλει να επανεξετάσει το ΔΣ την επόμενη περίοδο και να κάνει τις ανάλογες διορθωτικές κινήσεις.
Β μέρος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ 2012-13

Η επόμενη περίοδος θα είναι ιδιαίτερα κρίσιµη. Όλα τα ζητήματα είναι ανοικτά. Μισθολόγιο, αξιολόγηση, δαπάνες εκπαίδευσης, σχέδια για το Λύκειο, αλλαγές στη δομή της διοίκησης, σύστημα υγείας κ.λπ.
            Αυτά τα δεδομένα,  αυτές οι αντικειμενικές συνθήκες όχι  µόνο δεν  επιτρέπουν καμία  αναμονή,  αλλά οδηγούν αναπόφευκτα σε νέα και σφοδρή κοινωνική σύγκρουση  εάν συνεχιστεί η πολιτική του μνημονίου τα επόμενα χρόνια.
            Το εκπαιδευτικό σ.κ. οφείλει να είναι πολιτικοποιημένο, οργανωτικά αυτόνομο και ακηδεμόνευτο. Να καθορίζει τα αιτήματα, τις στάσεις και την πολιτική συμπεριφορά του, ανεξάρτητα από το πιο κόμμα κυβερνά. Ο ετεροκαθορισμός αποτελεί ευθεία βολή στην ανεξαρτησία και αυτοτέλεια του σ.κ. Η κυρίαρχη πολιτική σκέψη προσπαθεί να κατοχυρώσει την ιδιώτευση, την αποστράτευση και το ατομικό  βόλεμα
            Πρέπει, επίσης,  µε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να δυναμώσει τους αγώνες του για την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης μνημονιακής πολιτικής. Σε θέση, λοιπόν,  μάχης οι εκπαιδευτικοί και όχι απαθείς, δειλοί,   μοιραίοι και άβουλοι να μετασχηματίσουμε γόνιµα και θετικά την προηγούμενη εμπειρία µας. Ενώ,  παράλληλα µε την προσπάθειά µας να επιτύχουμε τους ευρύτερους στόχους µας, το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει να δώσει έμφαση:
·         Στα καθημερινά προβλήματα του σχολείου
·          Στα πρωτοβάθμια σωματεία
·         Στην ποιότητα της δουλειάς μας.
Τα Δ.Σ των ΕΛΜΕ και το Δ.Σ της ΟΛΜΕ πρέπει να ασκήσουν πολιτική ευαισθησίας απέναντι στα ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία ταλανίζουν τους πολίτες και τους μαθητές και να διαπαιδαγωγήσουν τους εκπαιδευτικούς, με γνώμονα την αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Οι εκπαιδευτικοί ως εργαζόμενοι σε ένα ευαίσθητο κοινωνικό χώρο με τα συνδικαλιστικά τους όργανα ως πρωτοστάτες, πρέπει να οργανώσουν ένα ισχυρό και αγωνιστικό ρεύμα, το οποίο να διαπερνά και να διαχέεται στο σύνολο της κοινωνίας. Στην πολιτιστική βαρβαρότητα απαντάμε με την ποιότητα των ιδεών μας.
Η απόσταση της ηγεσίας από τη βάση, η έλλειψη συνοχής και έμπνευσης του κλάδου μας μπορεί να γεφυρωθεί μόνο με την εργώδη, συνεχή και ανιδιοτελή προσφορά όλων των μεσαίων στελεχών του κλάδου και κυρίως των μελών των Δ.Σ των ΕΛΜΕ.
Ενόψει της νέας συνδικαλιστικής χρονιάς επιβάλλεται να συνεχιστεί η στενή επικοινωνία και ο συντονισμός των δύο εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (ΟΛΜΕ-ΔΟΕ), που επετεύχθη το προηγούμενο συνδικαλιστικό έτος. Με τους συναδέλφους δασκάλους έχουμε κοινά εργασιακά, μισθολογικά, συνταξιοδοτικά και εκπαιδευτικά αιτήματα. Ταυτόχρονα, το συμφέρον μας ως εργαζομένων στη δημόσια εκπαίδευση καθώς και το συμφέρον της ίδιας της δημόσιας εκπαίδευσης και των μαθητών που προέρχονται από τις ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες, απαιτεί τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού πανεκπαιδευτικού μετώπου, το οποίο θα συγκρουστεί αποτελεσματικά και νικηφόρα με τη νεοφιλελεύθερη, αντιλαϊκή και αντιεκπαιδευτική πολιτική από όποια κυβέρνηση κι αν επιχειρηθεί να υλοποιηθεί. Αδιαπραγμάτευτος στόχος μας παραμένει μία υψηλού επιπέδου εκπαίδευση που να παρέχεται δωρεάν σε όλους τους μαθητές και ένας εκπαιδευτικός ικανοποιητικά αμειβόμενους και επαρκώς υποστηριζόμενος στο δύσκολο έργο του.
Στόχος μας επίσης θα είναι ο συντονισμός της δράσης μας με όλες τις Ομοσπονδίες του δημοσίου τομέα. Τελική μας επιδίωξη η δημιουργία ενός πανίσχυρου μετώπου εργαζομένων, που θα συντρίψει την πολιτική της Τρόικας και του Δ.Ν.Τ, από όποια κυβέρνηση κι αν επιχειρηθεί να υλοποιηθεί με τελικό στόχο μια πολιτική προς όφελος του εργαζόμενου λαού.
Στο πλαίσιο αυτό παλεύουμε για:
·      Ανατροπή όλων των μνημονίων και συμβάσεων που υπέγραψαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις Παπανδρέου και Παπαδήμου με ΕΕ, ΔΝΤ και Τρόικα.
·         Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος στο δημόσιο, να ανατρέψουμε τα σχέδια τους για απόλυση 150.000 εργαζομένων. Όχι στις εφεδρείες.
·         Καμιά μείωση των δαπανών για την παιδεία, αύξηση των κρατικών δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ ή στο 15% του προϋπολογισμού.
·         Πλήρης κατοχύρωση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση.
·         Να μην περάσουν τα σχέδια νόμων για το Γενικό και το Τεχνολογικό Λύκειο που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας.
·         Να μη περάσει το σχέδιο νόμου για τη διοίκηση της εκπαίδευσης που καταργεί το σύλλογο διδασκόντων από όργανο διοίκησης του σχολείου.
·         Να μη κλείσει κανένα σχολείο και να νομοθετηθεί το ανώτατο όριο μαθητών ανά τμήμα στους 25 για τα γενικά μαθήματα, στους 20 για τις κατευθύνσεις και την ΤΕΕ και ένας καθηγητής ανά 10 μαθητές στα εργαστήρια.
·         Άμεσοι διορισμοί για να καλυφτούν οι ανάγκες, μόνιμη κα σταθερή εργασία.
·         Ουσιαστική και πολύπλευρη στήριξη του εκπαιδευτικού και του έργου του. Καθιέρωση ετήσιας επιμόρφωσης. Καμιά αύξηση του διδακτικού ωραρίου.
·         Όχι σε αντιδραστικές εκπαιδευτικές πολιτικές που γίνεται προσπάθεια να περάσουν μέσα από τα «πιλοτικά σχολεία».
·         Όχι στο κλείσιμο των ειδικών και των διαπολιτισμικών σχολείων  όπως και των ελληνόγλωσσων σχολείων εξωτερικού.
·         Ανάκληση όλων των αντιεκπαιδευτικών νόμων και κατάργηση του «Νόμου Διαμαντοπούλου» για τα ΑΕΙ και το άσυλο.
·         Άμεση επαναλειτουργία των δημόσιων οργανισμών που έκλεισαν με τις μνημονιακές αποφάσεις (ΟΕΔΒ, ΟΣΚ, ΟΕΚ, Εργ. Εστία κλπ).
·         Κατάργηση του Βαθμολόγιου - Μισθολόγιου, κατάργηση δηλαδή του νόμου 4024/11, όχι στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
·         Άμεση ανάκληση όλων των μειώσεων μισθών στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με διόρθωση των μισθολογικών ανισοτήτων και αδικιών που είχαν προκαλέσει οι προηγούμενες επιδοματικές πολιτικές. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στα πριν του 2009 επίπεδα.
·         ‘Άμεση κατάργηση όλων των χαρατσιών για τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους – επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ. Όλες οι δηλώσεις να εκκαθαριστούν με τα προηγούμενα όρια και όχι τα ληστρικά τωρινά. Όχι στην εφαρμογή του νέου φορολογικού μνημονιακού νόμου που καταληστεύει τους εργαζόμενους.
·         Ανάκληση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, της μείωσης συντάξεων και της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
·         Να μη μετατραπούν τα επικουρικά μας ταμεία σε επαγγελματικά και χάσουν το δημόσιο και κοινωνικό τους χαρακτήρα.
·         Να ανατρέψουμε το ευρωπαϊκό σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας που καταργεί κάθε έννοια ανεξάρτητης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
·         Απέναντι στη λαίλαπα που ήρθε και συνεχίζεται οι εργαζόμενοι βροντοφωνάζουμε πως υπάρχει λύση.  Υπάρχει άλλη πολιτική!  Το χρέος δεν το δημιούργησαν οι εργαζόμενοι. Δεν το αναγνωρίζουμε. Απαιτούμε τη διαγραφή του.
·         ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΝΤ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ.
                                                    
   Πρόγραμμα δράσης
·         Είναι φανερό πως απαιτείται η άμεση κινητοποίηση του κλάδου με την έναρξη της νέας χρονιάς. Πραγματοποίηση ΓΣ μέχρι τις 20/9/12 για εκτίμηση της κατάστασης  που διαμορφώνεται μετά τις εκλογές, και πρόταση για απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις σε συνεργασία με άλλες ομοσπονδίες και κλάδους για την αντιμετώπιση των εκρηκτικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από τη μέχρι τώρα πολιτική.
·         Αν η νέα κυβέρνηση που σχηματίστηκε μετά τις εκλογές προχωρήσει στο ζήτημα των απολύσεων, ή προχωρήσει στην υλοποίηση των αντεργατικών ρυθμίσεων που προβλέπει το νέο μνημόνιο, αποφασίζουμε από τώρα τη συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις με όλους τους άλλους εργαζόμενους. Ιδιαίτερα αν δεν αποσύρει οριστικά την διάταξη για την σύνταξη ΠΔ για την αξιολόγηση ή αν προχωρήσει σε εκπαιδευτικές αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι σε αντίθεση με την εκπαιδευτική κοινότητα, θα προχωρήσουμε άμεσα σε κινητοποιήσεις. Η συνέχεια τους, η μορφή και η διάρκεια τους θα αποφασιστούν στη ΓΣ του Σεπτεμβρίου.
·         Συμμετοχή στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
·         Συνεδρίαση του Δ.Σ της ΟΛΜΕ με τους αιρετούς των ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ στην Αθήνα, προκειμένου να καταγραφούν τα κενά εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα και να δοθούν κατευθύνσεις στους αιρετούς για τη στάση που πρέπει να τηρήσουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, εντός του δεύτερου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου.
·         Περιοδεία των μελών του Δ.Σ εντός του Σεπτεμβρίου σε περιοχές της χώρας για την ενημέρωση των συναδέλφων στα σχολεία. Στα πλαίσια των περιοδειών οι τοπικές ΕΛΜΕ πρέπει να έχουν οργανώσει συνεντεύξεις τύπου στα τοπικά ΜΜΕ καθώς και τηλεοπτικές εμφανίσεις, εάν είναι δυνατόν, στα τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.
·         Κοινή συνεδρίαση ΟΛΜΕ-ΔΟΕ εντός του πρώτου 20ήμερου του Σεπτεμβρίου για διερεύνηση της δυνατότητας κοινού προγράμματος κινητοποιήσεων.
·         Προετοιμασία για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού συνεδρίου με πιθανή ημερομηνία εντός του Δεκεμβρίου του2012.
·         Πρωτοβουλία για κοινή συνάντηση των Δ.Σ των Ομοσπονδιών του Δημοσίου Τομέα, προκειμένου να αξιολογήσουμε τα μέχρι τότε δεδομένα και να συντονίσουμε τη δράση μας (εντός Σεπτεμβρίου).
Παράρτημα στο ν απολογισμό:
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ανακοινώσεις, ψηφίσματα, υπομνήματα, κ.λπ.) ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ 2011 ΕΩΣ ΜΑΪΟ 2012:

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011:

α.         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

1.      Ανακοίνωση για το νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπ/ση

β.         ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ι) Ψηφίσματα-καταγγελίες 15ου Συνεδρίου Ιούλιος 2011:

 1. Συμπαράστασης στους συναδέλφους της ΕΛΜΕ Λασιθίου
 2. Πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα
 3. Για τα Μουσικά Σχολεία
 4. Για την Κινητοποίηση ενόψει της ψήφισης του Μεσοπρόθεσμου
 5. Για το πρόγραμμα Μείζονος Επιμόρφωσης
 6. Για τις επιλογές στελεχών
 7. Για τη λειτουργία ειδικών εξεταστικών κέντρων σε κάθε πρωτεύουσα Νομού
 8. Δικαστική δίωξη Συλλόγου 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών
 9. Για τη δίωξη εναντίον των προεδρείων της ΟΛΜΕ και της ΕΛΜΕ Σερρών από βουλευτή του ΛΑΟΣ
 10. Για τη στοχοποίηση του συν. Π. Αντωνόπουλου
 11. Για το επίδομα παραμεθορίων περιοχών
 12. Για τη μη πληρωμή πάσης φύσεως οικ/κών εκκρεμοτήτων προς τους εκπ/κούς από το Υπ. Παιδείας και Οικονομικών
 13. Για τους απολυμένους συναδέλφους από τα φροντιστήρια «Ένεκα Παιδείας»

ΙΙ) ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011:

 1. Ψήφισμα για την άγρια επίθεση των ΜΑΤ ενάντια στους διαδηλωτές στο κέντρο της Αθήνας

γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

 1. Υπόμνημα προς το Υπ. Παιδείας για τις προσλήψεις πολύτεκνων εκπ/κών ως αναπληρωτών
 2. Υπόμνημα σχετικά με επείγουσα εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας για τον αποκλεισμό Δ/ντών σχολείων από την επιλογή των σχολ. συμβούλων
 3. Διορισμοί εκπαιδευτικών

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2011:

α.         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

1.      Ανακοίνωση για τις τραγικές ελλείψεις βιβλίων: Μια ακόμα επίπτωση της πολιτικής του Μνημονίου στην εκπαίδευση
2.      Με αφορμή τις εξαγγελίες της Υπουργού για το «Νέο Λύκειο, ανακοίνωση με θέμα: «Τίποτα για το Μαθητή», «Τίποτα για το Δημόσιο σχολείο».

β.         ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

 1. Κάλεσμα σε παράσταση στον Άρειο Πάγο και ψήφισμα ενάντια στην απέλαση της Gulaferit Unsal
 2. Ψήφισμα συμπαράστασης στου απεργούς εργαζόμενους του Καζακστάν
 3. Καταγγελία του Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά για την απαγόρευση της συνδικ/κής και πολιτικής δράσης στα σχολεία
 4. Ανακοίνωση – καταγγελία για αυθαιρεσίες ορισμένων Δ/ντών, Υποδ/ντών, Γονέων, ενάντια σε μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων που συμμετέχουν σε καταλήψεις

β i) ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 26/9/2011

1.    Ψήφισμα με θέμα τα χαράτσια: «Δε χρωστάμε, Δεν πληρώνουμε»
2.    Καταγγελία ενάντια στον αποχαρακτηρισμό της Γυάρου
3.    Ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων του Υπ. Υγείας
4.    Ψήφισμα για την απόφαση του Άρειου Πάγου να εκδώσει την Gulaferit Unsal
5.    Ψήφισμα για παραπομπή στις ΓΣ των σωματείων με το ερώτημα της διαγραφής διοικητικών παραγόντων που προωθούν με ενέργειές τους εργασιακή εφεδρεία, υποχρεωτικές μετακινήσεις, κ.λπ.
6.    Ψήφισμα – καταγγελία για την κατάσταση των συγχωνευμένων Γυμνασίων
8ου – 47ου Αθήνας

γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

 1. Παράσταση διαμαρτυρίας για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
 2. Υπόμνημα για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 3. Ανακοίνωση για τους μόλις 600 διορισμούς στην Α/θμια και Β/θμια

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011:

Β.         ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

1.      Καταγγελία για την αυταρχική συμπεριφορά του Περιφ. Αττικής εναντίον των συγκεντρωμένων εκπ/κών
2.      Καταγγελία για την ενεργοποίηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και κήρυξη 3ωρης στάσης
3.      Συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους της Ισπανίας

Β i) ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ Γ.Σ. ΠΡΟΕΔΡΩΝ 22/10/12

1.      Για την επιστράτευση των απεργών εργαζομένων στους Δήμους
2.      Για τη συμμετοχή στο Αντιρατσιστικό συλλαλητήριο της 3/12/11
3.      Για την προκαταρκτική εξέταση της Υπ. Παιδείας εναντίον του Μπ. Κόκλα
4.      Λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ


Γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

 1. Σχετικά με την εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας για την αναπλήρωση διδακτικών ωρών
 2. Υπόμνημα προς το Υπ. Παιδείας για τα κριτήρια και τη διαδικασία απόδοσης 2ης ειδικότητας
 3. Σχετικά με το ωράριο των εκπ/κών που διατίθενται στην Α/θμια (γνωμοδότηση Καζάκου)

ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2011:

Α.         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

1.      Σχετικά με την έξωση των Καλλιτεχνικών Μαθημάτων από το «Νέο Λύκειο»

Β.         ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

1.      Για τις κινητοποιήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας στις παρελάσεις της 28ης  Οκτωβρίου
2.      Για τη δίωξη του Κώστα Τουλγαρίδη
3.      Για τους πρόσφυγες του Λαυρίου
4.      Για την απαράδεκτη απόφαση του Περιφ. Δ/ντή Αττικής να γίνει αναπλήρωση μαθημάτων κατά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου
5.      Για τη δίωξη του Δ. Μαντζουράτου και επτά εργαζομένων στα σπήλαια του πρώην Δήμου Σάμης
6.      Για την παραπομπή του ΔΣ της Ε ΕΛΜΕ Ανατ. Αττ. και του Συλλ. Του 2ου Γυμν. Γέρακα επειδή κατήγγειλαν συν/λφο που κάλεσε την αστυνομία στο σχολείο
7.      Συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων της Χαλυβουργίας
8.      Για την επέμβαση των ΜΑΤ στο κτίριο έκδοσης εντολών διακοπής της ΔΕΗ

Γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

1.      Υπόμνημα για τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ
2.      Υπόμνημα για τις οφειλόμενες αμοιβές εκπ/κών από τις Πανελλαδικές του Ιουνίου 2011
3.      Υπόμνημα προς Υπουργούς Παιδείας, Οικ/μικών για τα μισθολογικά κλιμάκια αναπληρωτών σχολ. έτους 2011-12
4.      Για τα πιλοτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στα Γυμνάσια
5.      Για την επιδότηση Α΄ κατοικίας
6.      Σχετικά με την προφορική εντολή του Περιφ. Δ/ντή Εκπ/σης για την αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα σχολεία της Γ ΔΔΕ Αθήνας
7.      Για το περιστατικό βίας σε Λύκειο της Αττικής
8.      Σχετικά με την παρατυπία που έγινε με την ανάρτηση πινάκων της ΑΣΠΑΙΤΕ για το 3μηνο πρόγραμμα παιδ. Επιμόρφωσης για το έτος 2011-12 στους εκπ/κούς ΤΕ και ΔΕ
9.      Σχετικά με την αναπλήρωση διδακτικών ωρών τα ΣάββαταΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011:

Α.         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

1.      Υπόμνημα προς το Υπ. Παιδείας για τα τρέχοντα προβλήματα της εκπ/σης και των εκπ/κών
2.      Υπόμνημα προς το Υπ. Παιδείας για το δικαίωμα συμμετοχής στις Ειδ. Παν/κές Εξετάσεις για ΑΤΕΙ στους μαθητές των ΕΠΑΛ που είναι απόφοιτοι Λυκείων άλλων τύπων

Β.         ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

1.      Ψήφισμα για τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου
2.      Άμεση επίλυση των προβλημάτων στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

Γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

1.                Για το μικρό αριθμό αποσπάσεων
2.                Μετεγγραφή αναπληρωτών στην ΑΣΠΑΙΤΕ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012:

Α.         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

1.      Ανακοίνωση με αφορμή δηλώσεις της Υπουργού: «Οι εκπαιδευτικοί αντιστέκονται στην πολιτική σας, κα Διαμαντοπούλου».

Β.         ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

1.      Συμπαράσταση στον απεργιακό αγώνα των εργαζομένων στο ΑΛΤΕΡ, την Ελευθεροτυπία και τον Κόσμο του Επενδυτή
2.      Για το σοβαρό τραυματισμό του Μανώλη Κυπραίου από τις δυνάμεις καταστολής των ΜΑΤ
3.      Για το θάνατο του Θόδ. Αγγελόπουλου
4.      Για την κατάργηση του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στα πιλοτικά Δημοτικά Σχολεία και στα Γυμνάσια

Γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

 1. Σχετικά με την απάντηση του Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σης στην εξώδικη διαμαρτυρία της ΟΛΜΕ για την υπερωριακή απασχόληση των συν/φων Σάββατα και αργίες
 2. Παρέμβαση προς το Υπ. Οικ/κών, το Ταμ. Παρακατ. & Δανείων και το Ταχ. Ταμ. για τα δάνεια των εκπ/κών
 3. Ενημερωτικό για την κατάργηση της διάταξης για την κλοπή του πλεονάζοντα χρόνου στο μισθολόγιο
 4. Πιλοτική προσφυγή για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών ως χρόνων υπηρεσίας για την εξέλιξη σε ΜΚ σε όλους τους εκπ/κούς
 5. Σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση τα Σάββατα (κήρυξη 3ωρων στάσεων)
 6. Σχετικά με την αναπλήρωση μαθημάτων την 30η Ιανουαρίου (εορτή τριών Ιεραρχών
 7. Οικονομικές εκκρεμότητες στην ΠΔΣ
 8. Τρίμηνη επιμόρφωση εκπ/κών Τ.Ε. σε Βόλο και Θεσ/νίκη
 9. Ορισμός ειδικών εξεταστικών κέντρων ΕΠΑΛ – Κάλυψη εξόδων μετακίνησης

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012:

Α.         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

 1. Δελτίο τύπου με θέμα «Όχι στις νέες συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων»
 2. Σχετικά με τις εξαγγελίες του Υπ. Παιδείας για το «Νέο Λύκειο» και την πρόσβαση στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ
 3. Η θέση της ΟΛΜΕ για την ίδρυση «Αγροτικού Τεχνολογικού Λυκείου»
 4. Ανακοίνωση με θέμα: «Ακυρώνουμε στην πράξη την προσπάθεια επιβολής της αξιολόγησης που οδηγεί σε απολύσεις εκπ/κών και κλείσιμο σχολείων»

Β.         ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

1.      Αιτήματα προς τις συνδικαλιστικές ομοσπονδίες για αποστολή ψηφισμάτων συμπαράστασης ενόψει της δίκης των Προεδρείων της ΟΛΜΕ και της ΕΛΜΕ Σερρών με τον βουλευτή του ΛΑΟΣ
2.      Καταγγελία για την αναίτια σύλληψη του φοιτητή Αντ. Βουτσίνου
3.      Ψήφισμα – χαιρετισμός στη μαζική κινητοποίηση της 12ης /2 ενάντια στο Νέο Μνημόνιο
4.      Καταγγελία της πρόθεσης της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε ουσιαστική απαγόρευση των διαδηλώσεων και την επίθεση των ΜΑΤ εναντίον μαθητών που διαδήλωναν στο Σύνταγμα

Β i) ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ Γ.Σ. ΠΡΟΕΔΡΩΝ 4/2/2012

1.      Για το «χαράτσι» της ΔΕΗ
2.      Για άμεση κήρυξη πανεργατικής απεργίας
3.      Για τους διοριστέους εκπαιδευτικούς – προϋπηρεσία αναπληρωτών
4.      Για την οικονομική στήριξη των απεργών της Χαλυβουργίας α.ε.
5.      Για τη συμμετοχή των καθηγητών στις σχολικές επιτροπές
6.      Για την παράνομη είσοδο της αστυνομίας στο Μουσικό σχολείο Αγρινίου και τη σύλληψη συναδέλφου
7.      Για τη συλλογική στοχοποίηση από την Δ/ντρια Εκπ/σης του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χίου
8.      Για την απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης που δικαιώνει το γερμανικό κράτος έναντι των αποφάσεων των ιταλικών δικαστηρίων για τις αποζημιώσεις των θυμάτων του Διστόμου
9.      Για την σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωση στην Ειδική Αγωγή

Γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

1.      Σχετικά με τη διαδικασία τοποθέτησης Σχολ. Συμβούλων
2.      Τροποποίηση Υ.Α. για απόδοση 2ης ειδικότητας στους εκπ/κούς
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012:

Α.         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

1.      Δελτίο τύπου σχετικά με το νέο σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας για το Τεχνολογικό Λύκειο

Β.         ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

1.      Για την απουσία τριών εκπροσώπων της ΑΔΕΔΥ από την κρίσιμη συνεδρίαση του ΤΠΔΥ για το «κούρεμα» των ομολόγων του Ταμείου
2.      Για το θάνατο του συναδέλφου Ν. Καλογερόπουλου
3.      Για την απρόκλητη σύλληψη της Προέδρου της Ε Ανατ. Αττ. Άννας Μπαχτή και 23 πολιτών και τη χρήση ωμής βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις

Γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

 1. Συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων διαπολιτισμικών σχολείων
 2. Καταβολή οδοιπορικών σε μαθητές εσπερινών σχολείων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012:

Α.         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

 1. Ανακοίνωση με θέμα: «Όχι στην αξιολόγηση των απολύσεων και της χειραγώγησης των εκπαιδευτικών»

Γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

 1. Σχετικά με το Ινστιτούτο Εκπ/κής Πολιτικής και τη «συνεργασία» της ΟΛΜΕ
 2. Τροποποίηση της ΚΥΑ για την αμοιβή εκπ/κών που συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα
 3. Σχετικά με το χρόνο παραίτησης των εκπ/κών λόγω συνταξιοδότησης τον Ιούλιο
 4. Σχετικά με την τροπολογία του Υπ. Παιδείας για την ιδιωτική εκπ/ση και την αφαίρεση του ελέγχου της καταχρηστικότητας των απολύσεων από τα ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ
 5. Κατάργηση της υποχρεωτικής διετίας των νεοδιόριστων εκπ/κών
 6. Εκπ/κοί με «μπλοκάκια»
 7. Απόδοση του «Οικοπέδου Μαρμάρων Μόσχου» για την ανέγερση σχολείου

ΜΑΪΟΣ 2012:

Α.         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

 1. Ανοιχτή επιστολή στα κόμματα ενόψει των εκλογών της 6ης /5 με θέμα: «Αντιστεκόμαστε στην προσπάθεια επιβολής της αξιολόγησης, που οδηγεί σε απολύσεις εκπ/κών και κλείσιμο σχολείων»


Β.         ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

1.      Για την ανακοίνωση της «Χρυσής Αυγής» στο Κιλκίς ενάντια σε εκπ/κό που οργάνωσε αντιρατσιστική επίσκεψη στο σχολείο μεταναστών «Οδυσσέας» της Θεσ/νίκης
2.      Για τη δίωξη της Δ/ντριας του Γυμν. Σκιάθου επειδή αρνήθηκε να συμπτύξει τμήματα

Γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

 1. Καταγγελία για την απόφαση της Περιφ. Δ/νσης Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας για τις Άδειες
 2. Σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργείται στο 1ο ΓΕΛ Ηρακλείου από τη συμπεριφορά του Δ/ντή
 3. Επιδρομές ελεγκτών δημόσιας διοίκησης στα σχολεία
 4. Καταγγελία για την επί πληρωμή επιμόρφωση
 5. Παραίτηση Διευθυντών σχολείων που είναι υποψήφιοι στις Βουλευτικές εκλογές
 6. 3η αναθεώρηση των αναθέσεων μαθημάτων στα ΕΕΕΕΚ
 7. Αποσπασματικές αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα των Λυκείων (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ)
 8. Πληρωμή από τους ίδιους τους υποψήφιους για τις στρατιωτικές σχολές των παραβόλων για ιατρικές εξετάσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου